Thứ Năm, 18/7/2024
Hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

 Quang cảnh cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc đạt 66,75 điểm, đứng vị trí 17/63 tỉnh, thành, tụt 4 bậc so với năm 2018 và nằm trong nhóm địa phương có PCI khá.

Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2019, Vĩnh Phúc đạt 44,52 điểm, xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành, nằm trong nhóm có điểm số trung bình cao, giảm 2 bậc so với năm 2018. 

Đối với chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương (DDCI),  năm 2019, Cục Thuế tỉnh dẫn đầu khối sở, ban ngành về DDCI với 79,61 điểm. Tiếp đến là Bảo hiểm xã hội tỉnh với 72,28 điểm và Sở Kế hoạch và Đầu tư 71,94 điểm. Đối với khối địa phương thì huyện Tam Đảo xếp thứ nhất với 70,7 điểm; huyện Yên Lạc xếp vị trí thứ 2 với 68,65 điểm.

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh dẫn đầu nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính; Sở Tài chính dẫn đầu nhóm sở, ban, ngành và huyện Yên Lạc – 5 năm liên tiếp dẫn đầu nhóm các huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2019, điểm trung bình kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của các sở, ban, ngành là 45,212 điểm, tăng 4,5 điểm so với điểm trung bình năm 2018. Trong đó, đơn vị có tổng điểm cao nhất là Sở Thông tin và Truyền thông, với 58,083 điểm, đạt 92% điểm tối đa. Ở khối các huyện, thành phố, huyện Lập Thạch có chỉ số ICT Index cao nhất, đạt 90,69 điểm.

Khẳng định đây là những chỉ số rất quan trọng, thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là khắc phục các tồn tại, hạn chế. Cùng với đó, cần rà soát, có những giải pháp cụ thể để nâng cao thứ hạng từng chỉ số; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Đồng chí giao Cục Thuế tỉnh rà soát, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc gia hạn, miễn, giảm một số sắc thuế. Công an tỉnh, Sở Y tế tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đưa các chuyên gia nước ngoài về cách ly tại tỉnh. Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Chính phủ, Chỉ thị số 11 của Chính phủ về công tác thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế phát triển. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh mở rộng đối tượng khảo sát, đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương cho phù hợp, sát với nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các chỉ số.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nhất là phần mềm điều hành và quản lý văn bản, sử dụng chữ ký số. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng các dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục chuẩn hóa, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các huyện, thành phố khai thác hiệu quả hệ thống cổng thông tin điện tử.

PV

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất