Thứ Sáu, 10/7/2020
Giao ban thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ Cục Dân vận, Tổng Cục Chính trị QĐND và Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an - hai cơ quan thường trực, giúp việc Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam và Bộ Công an thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 với Ban Dân vận Trung ương.


Quang cảnh Hội nghị 


Tăng cường các hoạt động phối hợp

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam được duy trì và thực hiện nền nếp hơn, có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Điểm mới là đẩy mạnh phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát tại một số địa bàn, đơn vị; phối hợp cung cấp thông tin, nắm tình hình nhân dân. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận được nâng lên rõ rệt; nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và mô hình phong trào được triển khai, nhân rộng. Việc thực hiện Chương trình phối hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đã vận động, thu hút nhiều lực lượng, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với chủ đề “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Trong 5 tháng qua, công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trong 5 tháng đầu năm, toàn ngành công an đã tiếp hơn 7.830 lượt công dân, tiếp nhận gần 18.990 đơn, đã xử lý, giải quyết 8.328/ 8.574 đơn, đạt 97,23%.

Công tác phối hợp nắm chắc địa bàn, tình hình nhân dân và đối tượng để tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

6 tháng đầu năm qua, các đơn vị Quân đội thực hiện các hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân hơn 368.800 ngày công lao động tu sửa, nâng cấp hơn 1.350 km đường nông thôn, thủy lợi; xóa đói giảm nghèo cho hơn 4.430 hộ dân; xây, sửa 377 trường học, mở 52 lớp xóa mù cho hơn 1.630 người; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách với trị giá hơn 163,4 tỷ đồng; huy động 30.460 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tồn tại một số hạn chế như: việc trao đổi thông tin, chỉ đạo bổ sung nội dung phối hợp ở các cấp có lúc, có việc chưa thường xuyên, kịp thời; hình thức triển khai ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận và lực lượng vũ trang ở địa phương chưa có sự thống nhất trong cả nước; công tác phối hợp với địa phương trong nắm tình hình nhân dân, nhận định đánh giá, báo cáo tình hình đột xuất, vụ việc phức tạp xảy ra có lúc chưa kịp thời, còn bị động nhất là đối với địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự…

Lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả công tác dân vận

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận cho biết: Công tác dân vận của Quân đội có 4 hình thức đó là: hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trên địa bàn, thành lập tổ đội công tác; thành lập tổ công tác liên ngành phối hợp với cấp ủy địa phương xử lý các tình huống phức tạp; tổ chức bộ đội hành quân dã ngoại và làm công tác dân vận trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua, việc tổ chức thực hiện 4 hình thức này rất hiệu quả, nhất là hình thức tổ chức bộ đội hành quân dã ngoại và làm công tác dân vận trên địa bàn. Cụ thể là hằng năm dành 30 ngày để các cán bộ, chiến sĩ, học viên tham gia hành quân dã ngoại và thực hiện “4 cùng” với nhân dân, chia thành hai đợt, mỗi đợt 15 ngày vào tháng 7 và tháng 11; thông qua đó vừa huấn luyện bộ đội vừa giúp bộ đội hiểu dân, dân hiểu bộ đội.

 
Thiếu tướng Ngô Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị 


Minh họa các kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an nhấn mạnh: trong 6 tháng đầu năm, ngành Công an đã làm tốt 5 mô hình, điển hình tiên tiến bao gồm các mô hình: phòng chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen; phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền giải quyết trật tự an ninh môi trường; phòng chống dâm ô trẻ em; tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện. Qua đó, phát huy sức mạnh tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực hoan nghênh 2 cơ quan thường trực giúp việc Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam và Bộ Công an thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận Trung ương một cách chặt chẽ, chủ động. Qua kiểm tra một số địa phương, đơn vị Quân đội và Công an cho thấy nhiều cách làm hay, điển hình tốt trong thực hiện công tác dân vận cần khích lệ. Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận đã được nhiều địa phương quan tâm, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhất là trong nắm tình hình nhân dân, nắm tình hình công tác dân tộc, công tác tôn giáo, đem lại những hiệu quả và thực chất hơn.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị thực hiện tốt nội dung, chương trình phối hợp đã xác định từ đầu nhiệm kỳ. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở nhất là tại địa bàn đóng  quân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; phối hợp nắm tình hình nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan đơn vị Công an, Quân đội thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh…

 
Đồng chí Điểu K’Ré phát biểu kết luận Hội nghị 


Trên cơ sở các kết quả đã đạt được và hạn chế, đồng chí Điểu K’Ré đề nghị ba cơ quan tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn hệ thống dân vận, Quân đội, Công an làm tốt công tác tuyên truyền; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, quan tâm địa bàn khó khăn, quan tâm giúp dân thoát nghèo; phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; tiếp tục phát huy vai trò của Quân đội, Công an trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở nhất là tại địa bàn đóng quân; đẩy mạnh thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019… góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và đất nước.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi