Thứ Tư, 26/2/2020
Quân khu 7: Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị

 

Trong thời gian qua, Cục Chính trị Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy trên địa bàn quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình số 2075, ngày 11/11/2016, về phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT giai đoạn 2016 - 2021. Công tác dân vận được tiến hành với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội và công tác an sinh xã hội… Theo Trung tướng Lê Hiền Vân, Quân khu 7 đã quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình 2075, bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, xây dựng nhiều mô hình dân vận hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình dân vận khéo.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Tuấn Quang đánh giá cao kết quả Quân khu 7 đạt được trong thực hiện Chương trình 2075, trong đó nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; triển khai thực hiện nghiêm túc, sát thực tế; xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, tham mưu nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Quân đội về công tác dân vận; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa cơ quan quân sự với ban, ngành, đoàn thể địa phương. Quân khu cần tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình; đổi mới phương thức tiến hành dân vận; kiện toàn cơ quan tham mưu và bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn…

(Qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi