Thứ Tư, 26/2/2020
Công bố 10 nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Nghị quyết số 701/NQ/UBTVQH14 về việc điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp; Nghị quyết số 705/NQ/UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tám nghị quyết của Quốc hội gồm: Nghị quyết số 75/2019/QH14 bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Nghị quyết số 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020; Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết số 79/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao; Nghị quyết số 80/2019/QH14 gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết số 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn các nghị quyết nêu trên được đăng trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội: http://www.quochoi.vn để cử tri, nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp cận theo nhu cầu.

(Qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi