Thứ Tư, 8/7/2020
Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ
 
Công chức Bộ phận “Một cửa”, UBND TP. Bà Rịa hướng dẫn người dân làm thủ hành chính 


Dân vận chính quyền được hiểu là việc cán bộ, chính quyền các cấp với nhiều hình thức hoạt động vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, ủng hộ, bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận của nhân dân; từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, ngày 30/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 5268-CV/TU chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2019”. Phương châm hành động cụ thể là “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2019” vào chương trình, nghị quyết để triển khai gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, hầu hết các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đều đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện công tác dân vận. 

Kết quả bước đầu thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2019” cho thấy, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước nâng cao. Người dân phát huy vai trò giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. 

Lĩnh vực có nhiều chuyển biến, được nhân dân và DN đánh giá cao là việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, quy hoạch... UBND tỉnh đã ban hành quy định làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả như mô hình: “Tổ Tổng đài thực hiện dịch vụ thông báo tình trạng hồ sơ qua tin nhắn”, “Tổ viết giúp và hướng dẫn hồ sơ cho công dân”, “Trao thư chúc mừng kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh khi người dân đến thực hiện thủ tục kết hôn, khai sinh”, “Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi”… Trong 6 tháng đầu năm 2019, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trước hẹn, đúng hẹn 379.931 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,68). Qua đó, nâng dần mức độ hài lòng của người dân và DN khi đến liên hệ làm việc với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, về chỉ số cải cách hành chính năm 2017, BR-VT xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với 2016 và đến năm 2018 tăng lên hạng 12/63 tỉnh, thành phố. Về chỉ số hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, năm 2017 BR-VT xếp hạng 57/63 tỉnh, thành phố, đến năm 2018 tăng lên hạng 28/63 tỉnh, thành phố, cải thiện 29 bậc.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khi giá hồ tiêu giảm mạnh, nông dân không có khả năng thuê nhân công thu hoạch, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị vận động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, ĐVTN, hội viên tham gia giúp dân thu hoạch hồ tiêu. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức mô hình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Côn Đảo. Mô hình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ quyền biển đảo, về ý thức bảo vệ môi trường biển cũng như chăm lo cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó và các gia đình ngư dân khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo… 

Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, việc triển khai thực hiện đồng bộ của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần làm cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết ngày càng được phát huy, niềm tin trong nhân dân được tăng cường. 

Trong thời gian tới, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2019” để góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

(baobariavungtau.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi