Thứ Tư, 8/7/2020
TP Hà Nội hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ
 

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa phường Lê Ðại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) 


Thành phố đã ban hành nhiều quyết định cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), công bố TTHC đặc thù, TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố; chuẩn hóa 658 TTHC và được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Thực hiện ủy quyền cho một số sở, ban, ngành giải quyết một số TTHC trên các lĩnh vực quản lý khu công nghiệp và chế xuất, công thương, tài nguyên và môi trường, lao động - thương binh và xã hội, văn hóa và thể thao.

Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đạt 97,33%. Quyết liệt triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đối với nhiều TTHC; phổ biến hệ thống phần mềm dùng chung lĩnh vực tư pháp - hộ tịch tới 584 xã, phường, thị trấn, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng đạt 93%.

Từ nay đến năm 2020, TP Hà Nội tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI; triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các cơ quan. Tăng cường phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, cá nhân. Thực hiện công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức và trách nhiệm người đứng đầu.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi