Thứ Ba, 7/7/2020
Hậu Giang: Chú trọng thực hiện công tác dân vận chính quyền
 
Công chức bộ phận một cửa phường Thuận An (phải), thị xã Long Mỹ, nhiệt tình
hướng dẫn hồ sơ hành chính cho dân.


Các cấp, ngành cũng rất quan tâm xây dựng mô hình, điển hình trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; mô hình nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội đặc thù; mô hình thu hút tập hợp quần chúng tham gia các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở; các mô hình, điển hình tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước… Từ đó nâng cao nhận thức của Nhân dân; phát huy hiệu quả các mô hình tập thể, cá nhân trong nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về hình thức, nội dung, biện pháp, giải pháp “Dân vận khéo” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận.

Chính quyền các cấp xây dựng và thực hiện tốt các mô hình cải cách thủ tục hành chính, chính quyền thân thiện, giúp giảm chi phí của người dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong dân khi thực hiện nghĩa vụ công dân… Như mô hình: “Chính quyền thân thiện”; “Vì nhân dân phục vụ”; “4 xin, 4 luôn”; “Ngày thứ sáu nghe dân nói”; “Tổ tiếp nhận phản hồi, kiến nghị của Nhân dân”; “Tổ viết hộ giúp dân”…

Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá, qua các mô hình cho thấy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ đó có những chính sách, chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận đúng đắn, kịp thời, phù hợp. Công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo” được toàn xã hội quan tâm, tham gia rất tích cực.

(baohaugiang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi