Thứ Hai, 28/9/2020
Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019: Đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.


* Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

Báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) do Thượng tướng Phan Văn Giang trình bày tại hội nghị đã khái quát: Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song QUTƯ, BQP, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Nổi bật là, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về QS, QP, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình huống trên Biển Đông. Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo quyết liệt sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” nhân rộng trong toàn quân gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới. Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng và hoạt động kinh tế. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hệ thống pháp luật về QS, QP được nghiên cứu, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

BQP và các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Toàn quân duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa và không gian mạng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng Đảng, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong toàn quân được quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Toàn quân đoàn kết thống nhất, kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2019, QUTƯ, lãnh đạo BQP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao; đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về QS, QP; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh. Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ các chiến lược về quốc phòng, an ninh. Thường xuyên coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cùng những kết quả nổi bật của BQP đã đạt được trong năm 2019. Phân tích, làm rõ những đặc điểm thuận lợi và khó khăn của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong năm 2020, toàn quân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về QS, QP. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QS, QP; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ ở các cấp. Không ngừng củng cố, nâng cao được chất lượng huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng. Phối hợp chặt chẽ giữa quân đội với công an và các lực lượng có liên quan để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Chú trọng chuẩn bị chu đáo và tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nhân rộng và phát huy hiệu quả xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo đảm cho quân đội đủ khả năng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, QUTƯ, BQP yêu cầu toàn quân quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020 của QUTƯ; chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; quyết liệt thực hiện Kết luận 16 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại; tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt các cuộc hội thao, hội thi, tham gia thi đấu các giải quốc tế; triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Cùng ngày, BQP đã tổ chức phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020.

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi