Thứ Bảy, 11/7/2020
Cai Lậy: Nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân
 
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Hiệp Đức
 hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ tại trụ sở UBND xã
 


Thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Cai Lậy triển khai quán triệt và cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) về công tác dân vận gắn với thực thi công vụ.

Chính quyền cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy, các xã ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng cấp nắm tình hình, giải quyết những vấn đề bức xúc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. 

Năm 2019, các cấp chính quyền huyện Cai Lậy tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo sự đồng thuận xã hội và nỗ lực thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trở thành “kênh” quan trọng để lãnh đạo các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời là phương thức vận động nhân dân linh hoạt, hiệu quả.

Những năm qua, huyện Cai Lậy chú trọng thực hiện công tác dân vận chính quyền, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019 được Huyện ủy Cai Lậy thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên theo dõi hiệu quả giải quyết công việc, thái độ phục vụ người dân của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Nơi nào giải quyết công việc của người dân trễ hẹn thì phải có lời giải thích hợp lý, nơi nào CB-CCVC có thái độ phục vụ chưa tốt sẽ được nhắc nhở khắc phục kịp thời, thậm chí bị kiểm điểm, bị kỷ luật… Huyện Cai Lậy cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ CB-CCVC, tạo sự chuyển biến trong tác phong khi thi hành công vụ theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ.

Năm 2019, lãnh đạo UBND huyện và 16 xã tổ chức gặp gỡ người dân về các nội dung liên quan đến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Qua đó, đã tiếp nhận 951 ý kiến của người dân liên quan đến các lĩnh vực: Trách nhiệm của UBND và các cơ quan chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, an sinh xã hội, tư pháp, hộ tịch…

Qua công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ, UBND huyện và các xã đã tiếp nhận 239 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh… của người dân. Ý kiến của người dân và đơn, thư được tiếp nhận đã được giải quyết kịp thời, đúng quy trình, hạn chế đơn, thư vượt cấp. Thực hiện văn hóa công sở, CB-CCVC nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, chấn chỉnh tác phong làm việc, có tinh thần trách nhiệm, sâu sát với nhân dân.

Tham gia buổi gặp gỡ giữa Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy và người dân xã Tam Bình, ông Phan Văn Mỹ, ấp Đông Hòa, xã Tam Bình nói: “Những câu hỏi người dân chúng tôi đặt ra đều đã được trả lời một cách thỏa đáng. Đây là điều kiện để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực tiếp đến chính quyền huyện về những vấn đề bức xúc tại địa phương. Nếu khó khăn của người dân được chính quyền giải quyết đến nơi đến chốn thì bà con rất phấn khởi, tin tưởng và luôn ủng hộ hoạt động của chính quyền”.

Xác định lấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính làm thước đo kết quả phục vụ nhân dân, UBND huyện Cai Lậy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND 16 xã tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với bộ máy chính quyền.

Năm 2019, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Cai Lậy và UBND 16 xã đã tiếp nhận hơn 66.800 hồ sơ ở các lĩnh vực. 99% hồ sơ đã được trả kết quả đúng hẹn, trễ hẹn 484 hồ sơ (chiếm 0,7%), đang giải quyết 215 hồ sơ (chiếm 0,3%). Bộ phận một cửa của các đơn vị tuân thủ chặt chẽ việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Huyện Cai Lậy cũng đã đăng tải 375 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và cấp xã trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện; trong đó 100% dịch vụ công đạt mức độ 3 và 68,3% dịch vụ công đạt mức độ 4.

Liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Hiệp Đức, ông Nguyễn Văn Ngọc Mai, người dân ấp Hiệp Ninh nhận xét: “Khi đến UBND xã Hiệp Đức liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính, tôi được hướng dẫn tận tình với thái độ niềm nở, giải quyết thủ tục nhanh, không phải chờ đợi lâu. Tôi cảm thấy rất hài lòng!”.

(baoapbac.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi