Thứ Sáu, 30/9/2022
Huyện Nga Sơn: “Dân vận chính quyền” tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
 

Kiểm tra hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Ngân Khương, xã Nga Thanh.


Huyện ủy và các cấp ủy luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, gắn công tác dân vận với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình công tác trọng tâm, các nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá của huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Nga Sơn”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã hướng mạnh về cơ sở, phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Huyện cũng đã thành lập tổ công tác do lãnh đạo UBND huyện trực tiếp cùng lãnh đạo các ban, ngành rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc người dân đang bức xúc.

Thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2019”, huyện ủy đã chủ động ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; với phương châm làm từng bước vững chắc, huyện chọn mỗi loại hình làm “điểm” tại một số cơ sở để rút kinh nghiệm, sau đó nhân ra diện rộng. Huyện chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị phân công rõ việc, rõ người, gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, gắn với quy chế, tăng cường kỷ cương từng lĩnh vực công tác gắn với khắc phục hạn chế, yếu kém, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Năm 2019 và quý I-2020, chính quyền các cấp huyện Nga Sơn tiếp 749 lượt công dân; trong đó, cấp huyện tiếp 243 lượt, các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ngành tiếp 506 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Từ huyện đến cơ sở đã tiếp nhận và xử lý 539 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tất cả các đơn, thư, kiến nghị đều được giải quyết kịp thời, dứt điểm, không có đơn, thư tồn đọng, hạn chế tối đa phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Dẫn chúng tôi thăm vùng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của xã Nga Yên, phó bí thư trực đảng, trưởng khối dân vận xã Mai Duy An cho biết: Thực hiện công tác dân vận chính quyền trong phát triển kinh tế, xã tập trung quy hoạch 14 ha vùng sản xuất rau an toàn tập trung theo hướng VietGAP, đưa các loại cây con, giống mới có giá trị cao vào sản xuất tại địa phương như khoai tây, dưa hấu, dưa hồng, dưa Kim Hoàng hậu..., chuyển dịch lao động, phát động hộ đa ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã Nga Yên từ 27,3 triệu đồng (năm 2015) tăng lên 45 triệu đồng (năm 2019), giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,85% (năm 2015) xuống còn 1,9% (năm 2019).

Đặc biệt, công tác “Dân vận chính quyền” trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Nga Sơn thời gian qua đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tác động tích cực đến việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Với khẩu hiệu “Dễ làm trước, khó làm sau”, các cấp chính quyền đã triển khai kế hoạch XDNTM hàng năm tới từng hộ dân, sát với thực tế từng xã, qua đó đã huy động được nguồn lực trong dân tham gia XDNTM. Trong 2 năm (2018, 2019), hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiến trên 10,6 ha đất, tự nguyện phá dỡ 4.344m tường rào để mở rộng đường giao thông; đầu tư xây mới, chỉnh trang 1.874 ngôi nhà, 1.350 cổng, ngõ, 650 công trình vệ sinh... trị giá hơn 300 tỷ đồng; cải tạo 191 ha vườn tạp, đóng góp hàng nghìn ngày công và hơn 35 tỷ đồng cùng với nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống theo tiêu chí NTM.

Đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn cho biết: “Dân vận chính quyền” đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển và ổn định của địa phương. Thông qua công tác dân vận, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được phổ biến rộng rãi đến nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thời gian tới, huyện Nga Sơn tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, nhất là sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ huyện.

(baothanhhoa.vn)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất