Thứ Sáu, 9/6/2023
Thạch An: Tạo chuyển biến từ thực hiện Dân vận chính quyền
 

Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát mô hình trồng chanh leo tại thôn Lũng Mòn,
xã Lê Lai (Thạch An).


Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thạch An Nông Thanh Toại cho biết: Xác định công tác DVCQ là nội dung quan trọng trong công tác dân vận của hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác DVCQ, từng bước nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chú trọng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác DVCQ.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ đối với các cơ quan và công chức nhà nước; người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa phương, cơ quan, đơn vị...

Một trong những yêu cầu trọng tâm được xác định để nâng cao hiệu quả công tác DVCQ là đẩy mạnh CCHC; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.

UBND huyện ban hành kế hoạch về CCHC nhà nước, hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định; duy trì và nâng cao năng lực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch CCHC gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp đầu mối bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp cấp xã, xóm, tổ dân phố chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; sau sáp nhập, toàn huyện giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 65 xóm, tổ dân phố.

Việc thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp; xây dựng hệ thống chuẩn mực cán bộ, công chức theo phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Chị Nguyễn Thị Tuyến, xóm Nà Pò, xã Đức Thông vui vẻ nói: Thái độ làm việc của cán bộ, công chức ở đây rất đúng mực, trách nhiệm và thân thiện. Khi tôi nộp hồ sơ được cán bộ tiếp nhận và hướng dẫn chu đáo, tận tình, tỉ mỉ các nấc bước cần thực hiện và có giấy hẹn giải quyết thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước.

Huyện chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc, nổi cộm ngay từ cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường tổ chức hòa giải, duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân về những vấn đề được dư luận quan tâm, như: đất đai, giải phóng mặt bằng; công tác vệ sinh môi trường, Chương trình xây dựng nông thôn mới... Trong năm 2019, huyện tiếp 102 lượt công dân, tiếp nhận 175 đơn thư khiếu nại, tố cáo, thư phản ánh, đã phân loại xử lý giải quyết, trả lời kịp thời cho công dân. Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn huyện không có khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Chủ tịch UBND thị trấn Đông Khê Nông Cao Thế cho biết: Thực hiện công tác DVCQ, UBND Thị trấn đã quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định. Đẩy mạnh công tác hòa giải, duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nhiều vấn đề bức xúc, phản ánh của nhân dân đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND Thị trấn trực tiếp lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Một trong những kết quả cụ thể của thị trấn Đông Khê là nhờ làm tốt công tác DVCQ đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, chuyển địa điểm từ chợ Đông Khê cũ sang chợ mới. Đầu năm 2018, các hạng mục công trình chợ Đông Khê mới đã hoàn thành; theo kế hoạch trong tháng 6/2018 di chuyển chợ cũ và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, việc di chuyển chợ gặp nhiều khó khăn do vấp phải sự phản đối của người dân và các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đông Khê cũ vì lo lắng khi chuyển sang khu chợ mới kinh doanh không có khách.

Để hoàn thành việc di dời chợ cũ đảm bảo an toàn, trật tự đúng theo kế hoạch, huyện và Thị trấn thành lập 7 tổ công tác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu mục đích, lợi ích khi xây dựng chợ Đông Khê mới, vận động người dân chủ động di dời. Đồng thời, tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân để lắng nghe ý kiến, giải đáp những khiếu nại, thắc thắc của người dân; huy động các lực lượng hỗ trợ di dời hàng hóa, đồ dùng sinh hoạt của người dân và các tiểu thương ra khỏi chợ. Qua đó, nhân dân đồng lòng nhất trí chấp hành chủ trương của huyện, đến tháng 11/2018, tất cả tiểu thương tại chợ Đông Khê cũ đã hoàn thành di dời hàng hóa sang chợ mới để huyện giải phóng mặt bằng chợ cũ phục vụ xây dựng công trình phúc lợi công cộng.

Song song với đổi mới công tác DVCQ, chính quyền các cấp trong huyện còn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả. Hiện, huyện duy trì, xây dựng 501 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

(baocaobang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất