Thứ Hai, 6/12/2021
Lào Cai: “Năm dân vận chính quyền” thêm bước tiến mới
 
Tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND xã Nấm Lư, huyện Mường Khương 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, bộ phận một cửa của UBND xã Nấm Lư (Mường Khương) đã bố trí 50% cán bộ làm việc trực tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân. Trước khi vào trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã đăng ký giải quyết thủ tục hành chính, công dân phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt. Anh Lò Văn Nguyễn, ở thôn Pạc Ngam cần chứng thực gấp một số giấy tờ và đã được cán bộ tư pháp - hộ tịch tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chỉ sau 30 phút. Cầm kết quả trên tay, anh Nguyễn rất hài lòng về cung cách, thái độ phục vụ của cán bộ chuyên môn xã. Anh cho biết: Mỗi khi đến UBND xã giải quyết thủ tục hành chính, tôi đều nhận được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tiếp nhận hồ sơ; các yêu cầu đều được thực hiện nhanh, trả kết quả theo đúng giấy hẹn và thời gian quy định.

Được biết, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, xã Nấm Lư đã chọn khâu đột phá là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Lù Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Nấm Lư cho biết: Song song với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo UBND xã luôn chỉ đạo sát sao về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Hằng tuần, Thường trực Đảng ủy, UBND xã sắp xếp thời gian trực tiếp tiếp xúc và lắng nghe phản ánh của công dân, từ đó chỉ đạo cán bộ chuyên môn tham mưu giải quyết tốt các kiến nghị, tránh để tồn đọng kéo dài. Nhờ đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong năm 2019, trên địa bàn xã Nấm Lư không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; UBND xã tiếp nhận 5 kiến nghị của công dân và đã giải quyết theo quy định.

Tại xã Na Hối (Bắc Hà), công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được đẩy mạnh. Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết, trong năm qua, xã đã hoàn thành việc rút ngắn thời gian giải quyết 110 thủ tục hành chính. Xã cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, mang lại sự hài lòng cho người dân. Trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, UBND xã đã tiếp nhận 6 đơn kiến nghị, đề nghị về lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền và giải quyết theo đúng thời gian quy định.

Cùng với Nấm Lư và Na Hối, việc thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước của các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh cũng được đẩy mạnh. Các thủ tục hành chính đều được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, nhiều thủ tục rút ngắn  thời gian giải quyết, nhận được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trong năm qua, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 477 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết, tập trung vào các thủ tục có tần suất giao dịch nhiều (330 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 95 thủ tục cấp huyện và 52 thủ tục cấp xã). Kết thúc năm 2019, Lào Cai đã hoàn thành việc chuẩn hóa và công bố kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý hoặc giải quyết; cập nhật đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính đã được công bố lên trang dịch vụ hành chính công của tỉnh. Quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cả 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã được thực hiện trên phần mềm dịch vụ hành chính công, qua đó tạo sự công khai, minh bạch, thuận tiện cho công tác tra cứu cũng như giám sát của công dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Để tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 850 thủ tục hành chính áp dụng phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và công khai trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh.

Bên cạnh đó, bám sát chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2019”, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện, cơ bản giải quyết kịp thời những bức xúc phát sinh từ cơ sở. Toàn tỉnh đã tiếp gần 5.600 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề về lĩnh vực đất đai, chính sách, vi phạm hành chính... với tổng số 7.222 đơn, thư, trong đó có 6.521 đơn đủ điều kiện xử lý. UBND tỉnh đã ban hành 1.019 văn bản hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết; 1.528 văn bản đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết đơn, thư của công dân; chuyển 2.308 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng niềm tin, sự hài lòng trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(baolaocai.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất