Thứ Bảy, 16/1/2021
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia
 
Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia


Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng đây là phiên họp rất quan trọng, để Tiểu ban thảo luận, cho ý kiến về phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XV.  Từ bây giờ khối lượng công việc của Tiểu ban Nhân sự phải thực hiện rất nhiều, trong đó có việc kết nối, bàn bạc chặt chẽ với Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo. Số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV đã được quy định là 500 đại biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị với tinh thần nghiêm túc, Tiểu ban Nhân sự cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để lựa chọn bầu đủ số lượng; đảm bảo tiêu chuẩn người ứng cử. Đây là yêu cầu rất cao, phải bảo đảm về cơ cấu, ngành nghề, cơ cấu giới tính. Đồng thời nêu rõ số lượng đại biểu nữ quy định trong luật, Nghị quyết của Quốc hội cũng ghi rõ thấp nhấp là 35%. Bên cạnh đó, phải bảo đảm tính đại diện các ngành, dân tộc, các tầng lớp nhân dân phải có cơ cấu phù hợp.

Tại phiên họp này, các đại biểu đã nghe hai tờ trình về Dự kiến, số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XV; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nội dung của phiên họp thứ Nhất Tiểu ban Nhân sự sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tới. Sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự sẽ triển khai tiếp việc lập hồ sơ, giới thiệu người ứng cử, phân công trách nhiệm công việc cụ thể của các địa phương.

Theo Nghị quyết số 08 ngày 23/8/2020, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thành lập Tiểu ban Nhân sự gồm 8 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng làm Trưởng ban; Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy làm Phó trưởng Tiểu ban Thường trực; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm  Phó trưởng Tiểu ban. 

Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ, người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia giao./.

(quochoi.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi