Thứ Bảy, 22/6/2024
Đẩy nhanh chiến lược vaccine và coi trọng đảm bảo kinh tế vĩ môTheo đánh giá của Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội, trên cơ sở lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách về tiền tệ, tài khóa, an sinh xã hội, hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện nhằm hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp cũng như các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 9 Nghị quyết.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid - 19 và nhiều chính sách mang tính chất trực tiếp hoặc gián tiếp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động, nhiều chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và doanh nghiệp để giảm thiểu khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch.

Việc ban hành các chính sách đã góp phần khắc phục khó khăn trong đời sống nhân dân, người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhất là các chính sách về giảm, giãn, hoàn thuế. Cụ thể cả nước đã gia hạn 99,2 nghìn tỷ đồng tiến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đối với 57 nghìn hộ kinh doanh và tiền thuê đất cho 128,6 nghìn doanh nghiệp. Gia hạn 19,3 nghìn tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2020 đối với xe ô tô. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ thuế đã kịp thời giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, bảo đảm cho tăng trưởng và nguồn thu cho các doanh nghiệp và ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ vẫn còn nhiều vướng mắc, giải ngân thấp…

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội tiếp tục cập nhật việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ thông qua kênh HĐND các địa phương; đồng thời đề nghị Chính phủ sớm tổng kết đánh giá các gói hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó có cả khối đơn vị sự nghiệp, khu vực kinh tế phi chính thức để báo cáo Quốc hội.

Phân tích tình hình kinh tế, xã hội quốc tế, khu vực khi nhiều quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tiêm chủng vaccine diện rộng, tiến tới mở cửa nền kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đánh giá kinh tế, xã hội trong nước có nhiều điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thu hút đầu tư, tỷ giá ổn định, dịch bệnh bùng phát mạnh nhưng cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước…

Về quan điểm lớn đối với kinh tế, xã hội đất nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quan điểm của Bộ Chính trị tại Kết luận số 07-NQ/TW mới đây là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, trong đó dành ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch, bảo đảm sức khoẻ nhân dân, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn tài chính, ngân hàng và nợ công; tiếp tục thực hiện giải pháp 5K+ công nghệ và coi vấn đề tiêm chủng vaccine là chiến lược, nghiên cứu vaccine cho trẻ em; có kế hoạch, lịch trình cụ thể về tiêm vaccine để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong tìm kiếm nguồn cung vaccine.

Để góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, xã hội nói chung và chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nói riêng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm có kịch bản tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số và kích cầu nội địa; không chủ quan với nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả trong điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, quan tâm kiểm soát bong bóng tài sản; nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

(daibieunhandan.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất