Thứ Bảy, 22/6/2024
Bế mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.


Phát biểu ý kiến bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau hơn một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ 57.

Trong đó, xem xét, cho ý kiến về sáu nội dung, thông qua một nghị quyết về công tác nhân sự. Đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với từng nội dung để hoàn chỉnh văn bản trình tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, giao Văn phòng Quốc hội phối hợp các cơ quan hữu quan tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, do có nhiều đại biểu mới tham gia Quốc hội lần đầu, cho nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dành một buổi để làm các thủ tục cho phiên họp trù bị và dự kiến khai mạc kỳ họp vào ngày 20/7/2021.

Chương trình kỳ họp được tiến hành theo phương thức tập trung hoàn thành toàn bộ công tác tổ chức, nhân sự rồi tiến hành các nội dung quan trọng khác. Nhiệm vụ quan trọng nhất sắp tới là tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, thời gian từ nay đến ngày khai mạc kỳ họp không còn nhiều, vì vậy, các cơ quan hữu quan cần chủ động phối hợp rà soát, tích cực chuẩn bị các công việc thuộc trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, sớm gửi tài liệu đến các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, sau phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ họp một phiên nữa để xem xét các nội dung dự kiến trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ nhất.

Trong đó, có những nội dung quan trọng liên quan các kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn; Chính phủ cũng đề xuất trình Quốc hội thêm hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững…

Đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện gửi hồ sơ, tài liệu tới các cơ quan của Quốc hội để tiến hành thẩm tra. Các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, chuẩn bị các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 58.

Trước đó, trong phiên làm việc sáng 14/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm 2021.

(nhandan.com.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất