Thứ Tư, 28/2/2024
Gần dân, hiểu dân, dựa vào dân xây dựng biên giới vững mạnh

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn giúp nhân dân ở khu vực biên giới thu hoạch lúa


Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá “2 mẫu mực, 1 điểm sáng”, xây dựng BĐBP tỉnh trở thành đơn vị mẫu mực về quản lý, bảo vệ biên giới, mẫu mực về công tác cửa khẩu và là điểm sáng về công tác đối ngoại biên phòng. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra phức tạp. Mặt khác, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Về xây dựng đơn vị trở thành điểm sáng về công tác đối ngoại biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nghĩa “Xây dựng đồn - trạm hữu nghị, biên giới bình yên”; Chương trình thí điểm giao lưu công tác chính trị; tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần quan trọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nước láng giềng.

Thực hiện chủ trương về giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mô hình, như: “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, “Công trình dân sinh thắm tình đồn xã”, “Áo ấm mùa Đông biên giới”, Cơ quan, đơn vị “5 an toàn”, Mẫu hình quân nhân “5 nhanh, 5 chắc”. Những mô hình này đã phát huy được sức mạnh của nhân dân để bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; đồng thời, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố lòng tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy 5 huyện biên giới chỉ đạo các đồn Biên phòng phân công 97 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 81 chi bộ thôn, bản biên giới, thôn phức tạp về an ninh, trật tự, cử 206 đảng viên phụ trách các gia đình ở khu vực biên giới; cơ cấu 5 đồng chí là Đồn trưởng, Chính trị viên của 5 đồn Biên phòng tham gia Huyện ủy, 21 đồng chí sĩ quan cấp đội tham gia vào Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện chủ trương này, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

BĐBP Lạng Sơn quản lý trên 231,7km đường biên giới. Ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kịp thời triển khai các biện pháp cấp bách, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng lập 156 lán, tổ chốt trên biên giới và 12 lán, nhà bạt để cách ly tạm thời, 17 chốt kiểm soát người ra, vào khu vực biên giới; quan tâm làm tốt công tác giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên cường bám trụ, thường trực 24/24 giờ để tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, phòng, chống các loại tội phạm và phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh qua biên giới. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, song nhiều đồng chí đã gác lại việc riêng để yên tâm bám trụ nơi biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài nhiệm vụ chốt, chặn trên biên giới, các đồn Biên phòng đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, đồng thời hỗ trợ vật tư y tế để nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt, tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề, toàn diện, để nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn tiếp tục tạo bước đột phá, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả phương châm: Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân như lời dạy của Bác Hồ.

Cùng với đó, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo nguồn sức mạnh nội sinh để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, mài sắc ý chí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tiếp tục đột phá vào “2 mẫu mực, 1 điểm sáng”; đặc biệt là vượt qua khó khăn, kiên cường bám trụ trên biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nơi biên cương của Tổ quốc.

(bienphong.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất