Thứ Tư, 19/6/2024
Thái Nguyên: Gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Đoàn tập trung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

 

Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu kết luận cuộc làm việc.


Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bám sát mục tiêu của Chương trình phối hợp số 79, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021, hằng năm triển khai “Năm dân vận chính quyền”. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính ngày càng được nâng lên. Công tác tiếp dân, đối thoại với công dân được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Từ năm 2016 đến nay, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân 190 cuộc; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với nhân dân 58 cuộc… qua đó đã kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; xây dựng điển hình mô hình về công tác dân vận chính quyền...

Đồng chí Triệu Văn Cường đánh giá cao sự nghiêm túc chuẩn bị nội dung của tỉnh để làm việc với Đoàn. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan hành chính, chính quyền các cấp tại tỉnh, đồng chí đề nghị tỉnh quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân. Gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu các cấp. Phát vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội. Các cấp chính quyền tiếp tục đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án để nâng cao hiệu quả lĩnh vực này.

(baothainguyen.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất