Thứ Ba, 23/7/2024
Bắc Kạn: Đoàn công tác liên ngành Trung ương làm việc với UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận

Quang cảnh buổi làm việc


Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất , Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/20216 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chính quyền về công tác dân vận được nâng lên. Người đứng đầu các cơ quan chính quyền đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị đã được khẳng định, đạt nhiều kết quả.

Phong trào “Dân vận khéo” được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội, thôn, bản, tổ phố được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tốt…, tạo thuận lợi cho nhân dân được tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác phối hợp giữa chính quyền và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, nhân dân được phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… Nhờ vậy, kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 91,3%; không có những vụ khiếu kiện, khiếu nại lớn, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn còn một số hạn chế. Vẫn còn có địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt, triển khai thực hiện công tác dân vận, còn thiếu kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế, chưa gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án di dời, giải tỏa đôi khi chưa được coi trọng…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác dân vận tại địa phương; trao đổi, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tiếp theo.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đề nghị Bộ Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản pháp luật để các cấp chính quyền, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện; đề nghị xem xét áp dụng các chính sách riêng đối với các tỉnh miền núi, không thực hiện chung khu vực các tỉnh trung du, miền núi như hiện tại.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chia sẻ với những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác dân vận đối với một tỉnh miền núi đất rộng, người thưa như Bắc Kạn. Tuy nhiên, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, Bắc Kạn đã làm đạt nhiều kết quả tích cực.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quán triệt công tác dân vận của Đảng đến mọi tầng lớp Nhân dân; gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung nghiên cứu, thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác dân vận để áp dụng hiệu quả tại địa phương; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc…

Trước đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ tại thành phố Bắc Kạn./.

(backan.gov.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất