Thứ Sáu, 8/12/2023
Khai mạc phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
 
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.


Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, đồng thời là phiên họp cuối để Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Trong phiên họp lần này, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chuẩn bị và xem xét các nội dung trình Quốc hội gồm:

Một là, cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Quốc hội cho biết các nội dung này đã được Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến toàn diện trong Hội nghị lần thứ ba vừa qua nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tới đây sẽ trình Quốc hội để thể chế vào các Nghị quyết của Quốc hội tiến tới tổ chức thực hiện.

Hai là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ba là, nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước đó, trong phiên họp thứ tám, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp và biểu quyết thông qua về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được trình bày trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Bốn là, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026).

Chủ tịch Quốc hội cho biết, mặc dù không tiến hành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Nhất nhưng thông qua tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp toàn bộ ý kiến cử tri gửi đến Quốc hội.

Năm là, cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội.

Ngoài ra, theo dự kiến chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Nhấn mạnh phiên họp lần này có nội dung phong phú và quan trọng, tuy chỉ diễn ra trong hai ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở Tờ trình của các cơ quan hữu quan tập trung cho ý kiến theo tinh thần khẩn trương, kỹ lưỡng để hoàn thiện các báo cáo.

“Từ nay đến khi khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV không còn nhiều, trong khi đó Quốc hội khóa XV có nhiều đại biểu tham gia lần đầu, do đó cần sớm hoàn tất các tài liệu để gửi đại biểu Quốc hội xem xét, nghiên cứu trước kỳ họp theo đúng quy định để bảo đảm chất lượng kỳ họp”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất