Thứ Ba, 3/10/2023
Quốc hội bầu 4 Phó Chủ tịch và 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắtCụ thể, với 483/483 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 96,79% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bốn Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, gồm các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Tiếp đó, với 475/475 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Hoàng Thanh Tùng, Lê Thị Nga, Vũ Hồng Thanh, Nguyễn Phú Cường, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thúy Anh, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà, Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Thanh, Dương Thanh Bình.

Trước đó, tại phiên làm việc buổi sáng cùng ngày (20/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã trình Quốc hội số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV (gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Sau khi có kết quả thảo luận tại Đoàn, Quốc hội thảo luận, thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV là 18 ủy viên với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Trong 18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 14 người là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV tái cử, gồm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 13 ủy viên khác. Có 4 đồng chí tham gia Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu, gồm:

1. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội thay Đại tướng Đỗ Bá Tỵ).

2. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

3. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an.

4. Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Sau khi được Quốc hội bầu, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Theo chương trình làm việc, cũng trong chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Sáng mai, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

(nhandan.vn)

Gửi cho bạn bè