Thứ Tư, 21/2/2024
Gia hạn miễn, giảm thuế hơn 21 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19
Thông qua Nghị quyết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Ngày 16/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo Tờ trình của Chính phủ, trong năm 2021, nhận định hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn đang phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó có diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch Covid-19, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cũng như ban hành theo thẩm quyền để tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ.

Theo đề xuất của Chính phủ, tính chung việc thực hiện các giải pháp có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, giải pháp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (giảm 30%) sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 2.200 tỷ đồng.

Giải pháp miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp (phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế) có thể làm giảm thu ngân sách nhà nươc khoảng 8.800 nghìn tỷ đồng.

Giải pháp giảm mức thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế có thểm làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 5.000 tỷ đồng.

Giải pháp miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh phát sinh lỗ trong năm 2020) có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 5.300 tỷ đồng.

Các giải pháp hỗ trợ nêu trên được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì tăng trưởng của năm 2020 cũng như kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách nêu rõ việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 là phù hợp với thẩm quyền được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Đồng thời, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng nhất trí với việc cần thiết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 như Tờ trình của Chính phủ, nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và cụ thể hóa các giải pháp ứng phó với tình hình dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, “sức chịu đựng” của doanh nghiệp thực sự đã giảm mạnh từ đợt dịch đầu năm 2020, đặc biệt là từ đợt bùng phát dịch Covid-19 vào tháng 4 vừa qua. Do đó, cần thiết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Trên cơ sở xem xét cụ thể các vấn đề được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành ban hành Nghị quyết một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

(nhandan.com.vn)  

Gửi cho bạn bè

Các tin khác