Thứ Năm, 5/10/2023
Bế mạc Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 8 ngày làm việc tích cực, hiệu quả, với tinh thần khẩn trương và tập trung cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp lần thứ 3, trong đó có điều chỉnh bổ sung thêm một số nội dung quan trọng và cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là một trong những phiên họp thường kỳ dài nhất trong năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tập trung xem xét các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới. Qua quá trình phân tích, thảo luận kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất làm rõ được những vấn đề đồng tình, được chuẩn bị kỹ, đủ điều kiện trình Quốc hội và những nội dung cần tiếp tục được bổ sung hoàn thiện; xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Thông báo về các kết quả chính của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong công tác lập pháp, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến đối với 6 dự án Luật trong tổng số 07 dự án Luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tới (gồm các dự án: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo và các cơ quan của Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, từ sớm, từ xa trong việc chuẩn bị các dự án Luật. Điều này thể hiện quyết tâm đổi mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tinh thần đổi mới được thể hiện rõ ngay tại phiên họp này trong công tác xây dựng pháp luật.

Ngoài các cơ quan trình, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Viện Nghiên cứu lập pháp đã khẩn trương, trách nhiệm phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan để tổ chức các hội thảo lấy ý kiến chuyên gia góp ý cho các dự án luật. Qua đó tổng hợp được nhiều ý kiến đóng góp chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, hồ sơ các dự án Luật trình được chuẩn bị tương đối đầy đủ, thể hiện sự công phu, chu đáo đúng quy định; các báo cáo thẩm tra sắc sảo. Do đó, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với cách làm như hiện nay, chất lượng công tác lập pháp tại kỳ họp tới sẽ đạt kết quả như mong đợi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp. Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, rà soát bổ sung một số nội dung và sẽ xem xét cho ý kiến lại dự án Luật này tại phiên họp tháng 10/2021. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với tinh thần ưu tiên cao nhất cho chất lượng mà không chạy theo số lượng các dự án luật, để đảm bảo khi luật được ban hành có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra và cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ lượng các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện, tập trung nâng cao chất lượng các dự án luật thêm một bước nữa, đảm bảo tính thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao khi trình Quốc hội. Để sau khi được ban hành, các dự án Luật sẽ tạo hành lang pháp lý, chính sách đột phá với tầm nhìn dài hạn, thúc đẩy phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét các báo cáo về: tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án và phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo; báo cáo về kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội tính đến thời điểm tháng 8/2021.

Nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy: mặc dù năm 2021 là năm các cơ quan, các cấp, các ngành phải tập trung chuẩn bị thực hiện rất nhiều nhiệm vụ lớn và quan trọng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là việc tổng kết nhiệm kỳ, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, công sức và thời gian cho công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy, với tinh thần quyết tâm rất cao, cùng tinh thần làm việc sáng tạo, đổi mới, các cơ quan đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một số nội dung công tác đạt kết quả tốt hơn so với những năm trước.

Về cơ bản, các báo cáo trình tại phiên họp này đều có chất lượng tốt, thể hiện được những chuyển biến tích cực trong các hoạt động được nêu cũng như những nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm và sự quyết liệt của các cơ quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các báo cáo, nhất là các báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu tham dự các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác trong thời gian tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp cần thiết để khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát của các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022. Cụ thể là, giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, kể từ khi Luật Quy hoạch mới được ban hành. Chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến sáp nhập địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các Trưởng Đoàn giám sát có trách nhiệm hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch giám sát để tổ chức triển khai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần thiết sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để vừa triển khai, vừa đôn đốc tổ chức thực hiện các chương trình giám sát. Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ khóa XV này, việc đổi mới công tác giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát là một trọng điểm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Về các nội dung quyết định theo thẩm quyền, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; về đề án an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; về kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định ban hành nghị quyết với sự thống nhất và đồng thuận rất cao về các nội dung lớn:

Một là, việc ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Hai là, phương án sử dụng nguồn cắt giảm tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2021 để tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Ba là, nghị quyết về thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Bốn là, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ký Điều ước quốc tế có nội dung Việt Nam cung cấp Văn phòng làm trụ sở làm việc cho Tòa Trọng tài Thường trực PCA và đề nghị của Tòa án nhân dân về phiên tòa trực tuyến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội đã hoàn thiện dự kiến nội dung chương trình kỳ họp gửi đại biểu Quốc hội cùng với triệu tập Kỳ họp thứ hai. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch luôn phải được đặc biệt quan tâm, có dự lường các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo phương án xử lý kịp thời theo tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cho biết từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ hai chỉ còn một phiên thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để rà soát, cho ý kiến các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội; lưu ý thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục cố gắng hơn nữa, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chuẩn bị các nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV sẽ có chất lượng, có kết quả tốt hơn./.

(quochoi.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác