Thứ Tư, 17/8/2022
Khai mạc Phiên họp thứ Tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung còn lại sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tới. Trong đó, trọng tâm là về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương... 

Phát biểu khai mạc Phiên họp, với tinh thần thẳng thắn, khách quan, toàn diện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân tích, đánh giá, nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; chỉ rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm phải rút ra; đồng thời, cho ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp chủ yếu cho năm 2022 có tính khả thi cao và để có mục tiêu rõ ràng phấn đấu thực hiện trong năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ Nghị quyết Quốc hội về các khung kế hoạch 5 năm đã được ban hành và cập nhật tình hình bối cảnh hiện nay để thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; quy hoạch đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm nay năm 2021-2025.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về 2 Báo cáo của Chính phủ là việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân (2019-2020). Chủ tịch Quốc hội đề nghị, qua thảo luận phải chỉ ra được những bất cập của chính sách, pháp luật và khâu tổ chức thực thi, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và việc làm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẳng thắn, khách quan cho ý kiến vào các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021.

Tiền đề cho Kỳ họp thứ Hai

Đối với nội dung, chương trình, thời gian và phương thức tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần những nội dung nào thực sự cần thiết, cấp bách và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, bảo đảm sự đồng thuận cao thì đưa vào chương trình Kỳ họp. Nội dung nào cấp bách, cần thiết nhưng chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng thì để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội gợi mở, có thể báo cáo Quốc hội tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề ngắn theo hình thức trực tuyến trong cuối năm nay để xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận thống nhất việc đề xuất một số nội dung cần thiết phải áp dụng ngay tại Kỳ họp thứ Hai cũng như việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan để chuẩn bị qua nhiều vòng một cách chu đáo và kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra trình bày tại Phiên họp lần này với chất lượng được cải thiện hơn so với trước đây. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận, bảo đảm chất lượng cao nhất các nội dung được xem xét tại Phiên họp lần này trong thời gian ngắn nhất. Đây là tiền đề cho việc tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai trên tinh thần cố gắng rút ngắn thời gian để đáp ứng được yêu cầu cấp bách hiện nay, nhất là khi đất nước gặp nhiều khó khăn dưới tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

(daibieunhandan.vn)  

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất