Thứ Bảy, 28/5/2022
Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng
 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh tuần tra, bảo vệ khu vực biên giới biển.


Xác định rõ quan điểm “Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của tỉnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị”, chiến lược bảo vệ biên giới biển của tỉnh khẳng định phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, việc thực hiện tốt công tác vận động quần chúng sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, vừa nâng cao nhận thức cho người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và tình hình địa bàn nơi đóng quân. Vì vậy, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, các đồn biên phòng chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã khu vực biên giới biển xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động phù hợp, hiệu quả, sát với thực tiễn địa phương và trình độ nhận thức của Nhân dân. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân bằng cách làm phong phú, đa dạng, gắn với cuộc sống, sinh hoạt, phong tục, tập quán của người dân. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. BĐBP tỉnh còn triển khai, thực hiện nhiều phong trào, mô hình, chương trình, góp phần cải thiện, nâng cao cuộc sống người dân, như: phong trào BĐBP chung sức tham gia XDNTM, Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”, Chương trình “Hãy làm sạch biển”…

Thiếu tá Võ Thành Kiên, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa cho biết: Đồn Biên phòng có nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và quản lý, bảo vệ 15km bờ biển. Tình hình trật tự an toàn xã hội của Nhân dân khu vực biên giới biển đôi lúc diễn biến phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đời sống của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, nhiệm vụ của người lính biên phòng càng thêm nặng nề hơn, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, vừa phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển, vừa hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa nghèo… cán bộ, chiến sĩ Đồn BP luôn đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Trí, Bí thư Đảng ủy xã Long Hòa, huyện Châu Thành cho biết: thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về biên giới biển, như: Luật Biên phòng Việt Nam; thông tin một số tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ chủ quyền vùng biển, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh Trà Vinh; hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm, các hoạt động khai thác trái phép thủy, hải sản trên biển. Phát huy tốt sức mạnh Nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống, góp phần vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển.      

Năm 2021, tình hình an ninh chính trị trên toàn tuyến biên phòng được giữ vững ổn định, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kịp thời chỉ đạo các Đồn Biên phòng, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra không để tạo thành điểm nóng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác vận động quần chúng, công tác tuyên truyền đặc biệt được quan tâm, thực hiện được 32 cuộc, có 3.161 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia. Tổ chức điều động 192 lượt cán bộ, chiến sĩ và 01 tàu tuần tra tăng cường bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại 02 tỉnh Long An và An Giang theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh. Trong công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng BĐBP đã kêu gọi thông báo cho hàng chục ngàn lượt phương tiện vào nơi tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới; kịp thời cứu nạn đưa 05 ngư dân vào bờ an toàn.

Đại tá Trần Văn Oanh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: thời gian tới, BĐBP tỉnh tập trung xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Tích cực tham gia phong trào XDNTM, tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần cùng với địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

(baotravinh.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất