Thứ Năm, 25/4/2024
Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền ở Quế Võ
 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” xã Cách Bi


Thực hiện công tác dân vận chính quyền, xã Cách Bi đẩy mạnh cải cách hành chính. Xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”; phân công 3 công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tại Bộ phận “một cửa” có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân. Đồng chí Nguyễn Thị Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền góp phần nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong công tác tiếp dân. Đội ngũ cán bộ Bộ phận một cửa làm việc đúng giờ, luôn thân thiện, tận tình hướng dẫn người dân đến giải quyết công việc. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, không để tồn đọng. Hằng năm, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn”.

Huyện Quế Võ đẩy mạnh quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc gắn thực hiện công tác dân vận chính quyền với cải cách hành chính. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành; đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân và vì dân; rà soát, bổ sung, hủy bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân. Huyện duy trì hoạt động hiệu quả Trung tâm hành chính công, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc. Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm cập nhật, rà soát, phân loại và đăng ký thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia; đăng ký thủ tục 5 tại chỗ.

Năm 2021, Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận và giải quyết 58.081 lượt hồ sơ;  tiếp nhận, giải đáp hơn 500 lượt hỏi đáp trực tiếp của công dân về thủ tục hành chính, góp phần làm tăng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận ngay từ lần đầu, giảm tỷ lệ hồ sơ yêu cầu bổ sung, hồ sơ bị trả lại xuống mức thấp nhất và giảm thời gian đi lại cho cá nhân, tổ chức. Qua đánh giá mức độ hài lòng về thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ tại Trung tâm đạt 95,6%. Các xã, thị trấn duy trì nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Chính quyền các cấp trong huyện tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, gần dân, sát dân hơn, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, từ đó có giải pháp kịp thời. Trong 5 năm (2016-2021), toàn huyện tổ chức 185 cuộc cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, thu hút hơn 15.600 đại biểu tham dự với 1.551 lượt ý kiến, kiến nghị. Tại các cuộc đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trả lời ngay tại hội nghị, những ý kiến khác được chuyển đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng, góp phần giảm đơn thư vượt cấp, kéo dài, khiếu kiện đông người, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. 5 năm qua, huyện tiếp 4.033 lượt công dân, tiếp nhận 388 đơn; tỷ lệ đơn giải quyết đạt trên 80%.

Huyện Quế Võ đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ và nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong hoạt động giám sát. MTTQ huyện tổ chức 19 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật ở các xã thị trấn; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác bầu cử; thực hiện xây dựng nông thôn mới… Hằng năm, MTTQ các xã, thị trấn, các Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng tiến hành giám sát về việc thực hiện nhiêm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Quế Võ khẳng định: “Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Quế Võ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất đạt 56.925,6 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 96,9%; nông - lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 3,1%; tổng số tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao toàn huyện đạt 283 tiêu chí, tăng 37 tiêu chí so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%”.

(baobacninh.com.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất