Thứ Ba, 7/2/2023
Bộ Công an đã đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng cho Công an xã, thị trấn
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo hội nghị nêu rõ, tính đến ngày 14/5, công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc (sớm hơn 6 tháng so với quy định).

Bộ Công an đã bố trí hơn 3.400 tỷ đồng để đầu tư cho công an xã, thị trấn trong toàn quốc. Ủy ban nhân dân các cấp đã quan tâm hơn đến việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn chính quy, trong đó đã bố trí tổng kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư cho công an xã, thị trấn chính quy.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu rõ, qua hơn ba năm triển khai thực hiện đã cho thấy, chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy là rất đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân. 

Thời gian tới, đồng chí Tô Lâm yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, kết hợp với chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng công an xã, thị trấn, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, cán bộ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; chế độ, chính sách đối với công an xã, thị trấn và đội ngũ công an xã bán chuyên trách (trước đây) tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tranh thủ huy động đa dạng các nguồn lực; tiếp tục tăng cường trang bị, bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện đáp ứng nhu cầu công tác, chiến đấu, sinh hoạt của công an xã, thị trấn chính quy.

(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè