Chủ Nhật, 10/12/2023
Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng ở thành phố Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn thực hiện công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng
tại tổ 11B phường Đức Xuân.


Xác định giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, khó lường, công tác dân vận trong GPMB cần phải đi trước để tháo gỡ những “nút thắt” trong quá trình triển khai, vì vậy thành phố Bắc Kạn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Gần đây nhất, dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu khi triển khai thực hiện, hơn 200 hộ dân thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang không đồng thuận kiểm đếm để tiến hành thống kê đền bù giải phóng mặt bằng. Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng, các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức 2 cuộc họp bàn với người dân, đến nay chỉ còn 4 hộ chưa chấp thuận kiểm đếm thực địa. Địa phương đang tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân để có được sự đồng thuận trong thực hiện dự án.

Thực tế cho thấy, hầu như toàn bộ các công trình, dự án ở địa phương khi thực hiện giải phóng mặt bằng đều có những khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất, giá đất, đơn giá tài sản, vật kiến trúc, cây cối để tính bồi thường. Hơn nữa, nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa cao đã ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Có những dự án, công trình trên địa bàn thành phố kéo dài nhiều năm chưa giải quyết được liên quan đến vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng. Công tác dân vận luôn được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Đồng chí Đặng Văn Lê, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn cho biết: “Một số hộ dân chưa đồng tình, chưa tạo điều kiện để thành phố thi công các công trình trên địa bàn, chúng tôi tiếp tục cùng với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ dân phố tuyên truyền, vận động để người dân nắm được chế độ, chính sách. Từ đó phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai các công trình, dự án đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án”.

Theo đó, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về GPMB, ý nghĩa của các dự án thông qua nhiều hình thức. Bên cạnh đó, chính quyền phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực bám sát, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó tuyên truyền, giải thích, đồng thời có cách làm linh hoạt, phù hợp, đúng pháp luật. Với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, căn cứ vào đặc điểm tình hình địa phương, hoàn cảnh từng hộ để phân loại nhằm tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: “Thành phố trước hết trên tinh thần quan điểm giải phóng mặt bằng phải đảm bảo chế độ, chính sách của người dân, đúng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, thành phố đã chỉ đạo đơn vị GPMB phải hết sức dân chủ, minh bạch, công khai đối với đất, tài sản của người dân trong diện thu hồi. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai rộng rãi đến nhân dân biết đến phạm vi thu hồi tài sản. Đặc biệt, chỉ đạo rà soát các đơn thư kiến nghị của nhân dân để tổ chức xem xét, phân loại những nội dung thuộc thẩm quyền có thể tổ chức đối thoại hoặc trả lời trực tiếp, nếu không thuộc thẩm quyền sẽ báo cáo lên cấp tỉnh để tháo gỡ”.

Thành phố Bắc Kạn đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với 10 công trình, dự án. Năm 2022 thành phố được giao kế hoạch vốn 33 công trình, dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Các công trình đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng quy trình. Đa phần đều có sự đồng thuận, nhất trí của nhân dân. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp chưa thống nhất phương án kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng thì các cấp, ngành, địa phương tiến hành công tác dân vận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất của người dân để có sự thống nhất giữa các bên. Đồng thời tổ chức tiếp công dân định kỳ giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn.../.

(baobackan.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất