Thứ Tư, 7/12/2022
Đồng Nai: Triển khai và vận hành thí điểm ứng dụng Công dân số tỉnh Đồng Nai
Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Theo đó, Đồng Nai ID là ứng dụng di động, lấy đối tượng công nhân là chủ thể trọng tâm. Ứng dụng được phát triển hướng tới một kênh kết nối giữa người lao động, doanh nghiệp và kho thông tin số lớn của tỉnh. Ứng dụng định danh người sử dụng, cung cấp các thông tin về hành chính công, việc làm, thông tin bất động sản, tuyển dụng, thuê nhà ở, bảo hiểm, điện, thuế, hải quan, tài nguyên môi trường, nông nghiệp. Là cầu nối giao tiếp  giữa người lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước.

Ứng dụng này là sản phẩm dưới nền tảng ứng dụng di động với đối tượng sử dụng là người lao động, doanh nghiệp và cơ quan quản lý của tỉnh.

Trong đó, người lao động là chủ thể sử dụng chính của ứng dụng. Người lao động lấy thông tin, sử dụng thông tin và cung cấp các vấn đề khiếu nại cho các đơn vị, tổ chức có thẩm quyền.

Doanh nghiệp là chủ thể sử dụng ứng dụng, cung cấp thông tin về doanh nghiệp, thông tin tuyển dụng việc làm, kết nối với người lao động, hướng tới hình thành các doanh nghiệp số. Các đơn vị cấp tỉnh là đơn vị hỗ trợ và quản trị chung ứng dụng, cung cấp các thông tin…

Theo kế hoạch, ứng dụng này sẽ triển khai qua 2 giai đoạn với 2 phiên bản. Liên minh công nghệ SaigonTel-NGS hỗ trợ toàn bộ chi phí việc thí điểm xây dựng và vận hành ứng dụng gồm: thiết lập hệ thống và tổ chức nhân sự vận hành…

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh theo chức năng, thẩm quyền nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

(baodongnai.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất