Thứ Bảy, 9/12/2023
Hưng Yên: Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh dự.

 

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp


Trong 5 năm qua (2016 - 2021), Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động phối hợp một cách toàn diện, hiệu quả, theo chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và chương trình phối hợp đã ký kết. Công tác dân vận của Công an tỉnh được đẩy mạnh hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tổ chức thực hiện công tác dân vận.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tích cực; nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị được phát huy và nhân rộng. Những kết quả đạt được góp phần quan trọng vào việc xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trên địa bàn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, 2 cơ quan đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026. Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương; chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong lực lượng công an; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

(baohungyen.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất