Chủ Nhật, 21/7/2024
Sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị hỗ trợ người dân thôn Cù Bai,
xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả sau thiên tai.


Triển khai đồng bộ, quyết liệt

Ngay khi Chỉ thị 01 được ban hành, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố đã tham mưu, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch liên tịch để tổ chức triển khai thực hiện đưa chỉ thị vào cuộc sống. Đồng thời, các đồn Biên phòng và chính quyền các xã biên giới đã xây dựng các quy chế phối hợp trong thực hiện Chỉ thị 01, trong đó xác định đồn Biên phòng là lực lượng chủ trì, nòng cốt. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện phong trào nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, biển đảo trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 01, trên cơ sở quán triệt của cơ quan các cấp, BĐBP Cao Bằng đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng lực lượng Công an, Quân sự địa phương phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở các xóm bản, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm ở địa bàn biên giới. Đến nay, Ban tự quản tại các địa phương đã tổ chức hơn 1.000 buổi tuần tra canh gác, bảo vệ xóm bản với hơn 5.000 lượt quần chúng tham gia, tổ chức hòa giải thành công hơn 500 vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Đặng Hồng Quân, Chính ủy BĐBP Cao Bằng cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 01 trên địa bàn biên giới tỉnh Cao Bằng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương được 35.809 lần với hơn 1 triệu người tham gia; tổ chức cấp phát 104.018 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cấp, ban, ngành, chính quyền địa phương đã phối hợp với BĐBP tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới với 23.340 lượt người tham gia; tiếp tục duy trì và củng cố 1.546 tổ tự quản với 45.354 hộ gia đình và 93.722 cá nhân đăng ký tự quản 4.201km đường biên giới, 3.285 mốc quốc giới.

Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp

Với tuyến biên giới dài gần 260km, Bình Phước là một trong những địa bàn trọng điểm kinh tế phía Nam, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở quán triệt quan điểm: “Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể”, ngay từ khi Chỉ thị 01 được triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh về nội dung Chỉ thị 01 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

“Trong những năm qua, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên, UBND xã Lộc Thạnh đã phối hợp chặt chẽ với các đồn Biên phòng trên địa bàn triển khai thực hiện tốt Ngày Biên phòng toàn dân; vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn biên giới. Qua đó, góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới”. Đồng chí Lê Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết

Qua 8 năm triển khai thực hiện, chính quyền các cấp đã phối hợp với các đồn Biên phòng trên địa bàn tổ chức họp dân, tuyên truyền tập trung được trên 2.000 buổi với hơn 20.000 lượt người nghe, tuyên truyền nhỏ lẻ cho hơn 15.000 lượt người, tuyên truyền trên các cụm loa truyền thanh được hơn 4.000 giờ.

Quản lý tuyến biên giới biển dài 189km với 4 huyện cùng 27 xã, phường, thị trấn giáp biển, tỉnh Phú Yên được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều thế mạnh phát triển du lịch, thương mại, mở rộng quan hệ giao lưu với các nước bằng đường biển để phát triển kinh tế. Đặc biệt, từ khi phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực biên giới biển” được triển khai thực hiện đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, vươn khơi bám biển, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

 

(bienphong.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất