Chủ Nhật, 21/7/2024
Khai mạc Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong 4 ngày từ 15/3 - 17/3 và ngày 20/3. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khoá XV, trong đó, cho ý kiến về một số vấn đề lớn, làm cơ sở cho việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), dự án Luật Giá (sửa đổi). 


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp thứ 21.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về 3 dự án Luật khác dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Năm tới gồm: dự án Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) có nhiều nội dung liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về sự tương thích giữa các dự án Luật này. 

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Năm đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trên cơ sở đề nghị của Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

Một nội dung hết sức quan trọng của Phiên họp là Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến vào ngày 20.3 với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm trả lời chính; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp và Tổng Thanh tra Chính phủ và các thành viên sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình thêm những vấn đề có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến, quyết định 4 nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, xem xét đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây đều là những dự án Luật rất cần thiết, nhất là dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có thể tạo tiền đề, nền tảng cho sự đột phá trong chuyển đổi số, quản lý dữ liệu về dân cư. Còn dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cần phải được trình và quyết định sớm để tránh khoảng trống pháp lý đối với Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết này đã được Quốc hội đồng ý cho gia hạn đến hết năm 2023, như vậy từ tháng 1/2024 Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) phải có hiệu lực pháp lý, do đó dự kiến dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) phải được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Năm và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, ban hành Kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm chất lượng chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và địa phương nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XVI; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2023.

Trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhấn mạnh nội dung phiên họp rất phong phú và quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần đã có từ các phiên họp trước đến nay, tích cực nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề lớn, những vấn đề mà còn có ý kiến khác nhau để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ Năm.

(daibieunhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất