Thứ Năm, 13/6/2024
Bình Thuận: Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong nhân dân
 

TP. Phan Thiết vận động người dân ra quân vệ sinh môi trường.


Dân vận sát thực tế

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp triển khai công tác dân vận sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Nổi rõ, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính từng bước được nâng cao, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo yêu cầu đề ra. Năm 2022, toàn tỉnh đã cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và liên kết Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị hơn 2.000 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100%; đã giải quyết gần 756.000 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn trên 728.000 hồ sơ. Chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn đã góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh minh bạch, hiện đại.

Song song đó, các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn thực hiện các nội dung “04 không” ở các cấp, các ngành liên quan và đạt kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 561 mô hình được đăng ký ở cấp huyện, trong đó có 185 mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 86 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 161 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 96 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị và 33 mô hình thực hiện tốt nội dung “04 không”. Quá trình thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có sự lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Đến nay, các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền đã triển khai xây dựng được nhiều mô hình hay, sáng tạo, góp phần phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.

Về phía Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã chủ động phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình, tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Từ đó, tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình. Nổi rõ, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng liên quan đến đền bù, giải tỏa đối với một số hộ dân trong thực hiện dự án đường Lê Duẩn; thiếu nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phan Hòa; tuyên truyền, vận động các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng có hiệu quả đất sản xuất được cấp theo Nghị quyết số 04 về xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nắm và đề xuất chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo…

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, với quan điểm phối hợp phải được thực hiện từ sớm, từ xa, tránh hình thức, tạo được sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Đồng thời, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác dân vận; quy chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và chủ đề năm của Tỉnh ủy về “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”. Mặt khác, phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin các chương trình, dự án liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân. Qua đó, triển khai thực hiện tốt công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư.

Song song, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Ngoài ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để từ đó đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu…

(baobinhthuan.com.vn) 29/03/2023, 05:23


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất