Thứ Bảy, 2/3/2024
Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch triển khai, xây dựng chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025
Nội dung, tiêu chí về chính quyền thân thiện

Kế hoạch đã định hướng 03 nhóm tiêu chí đạt chuẩn chính quyền thân thiện, bao gồm: Hoạt động của chính quyền thân thiện; môi trường công sở văn minh, thân thiện; cán bộ của chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Nhóm tiêu chí Hoạt động của chính quyền thân thiện, được xác định bằng các tiêu chí về hoạt động công khai, minh bạch bằng các hình thức: Niêm yết, loa truyền thanh, gửi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đăng trang tin điện tử, mạng xã hội... Thực hiện hệ thống tin nhắn trả kết quả cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại UBND xã, phường, thị trấn và nhóm tiêu chí về “Mềm hóa” hoạt động của chính quyền: Cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tiếp đón, hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính; trao thư chúc mừng, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

Tiêu chí môi trường công sở văn minh bao gồm: Xây dựng môi trường làm việc trong lành, thân thiện, xanh - sạch - đẹp. Tại bộ phận một cửa có bàn, ghế, nước uống; tủ sách, báo, kính đọc sách, báo phục vụ người dân trong khi ngồi chờ giao dịch. Lắp đặt, trang bị các máy móc, thiết bị phục vụ nhân dân: Máy photo, internet wifi không đặt mật khẩu, quạt điện, điều hòa...

Tiêu chí cán bộ của chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ, bao gồm các nội dung về đội ngũ cán bộ, công chức thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân và người đứng đầu gương mẫu, thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân.

Gắn sao đơn vị đạt chuẩn chính quyền thân thiện

Theo đó, các đơn vị đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” phải đạt trên 80% tiêu chí (từ 80 điểm trở lên). Trong đó từ 80 đến 85 điểm là đơn vị đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện" 1 sao; từ 85 đến 90 điểm đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện" 2 sao; từ 90 đến 95 điểm đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện" 3 sao; từ 95 đến dưới 100 điểm đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện" 4 sao; đơn vị đạt 5 sao đạt đủ 100 điểm. Đây chính là động lực để chính quyền cấp cơ sở luôn phấn đấu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Xác định xây dựng “Chính quyền thân thiện” là việc làm xuyên suốt, Bắc Giang tiếp tục hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng mô hình này. Từ năm 2023, tỉnh sẽ tiến hành chấm điểm, gắn sao công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” dựa trên 42 tiêu chí (thang điểm 100) về các nội dung: Cán bộ thân thiện; hoạt động của chính quyền thân thiện; môi trường làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện với nhân dân.

Kế hoạch đặt mục tiêu năm 2023 có 30% đơn vị cấp xã đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện"; năm 2024 có 60% đơn vị cấp xã đạt chuẩn và năm 2025 có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện.

 

Huy Hà

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất