Thứ Bảy, 25/5/2024
Hòa Thành: Dân vận khéo để thắt chặt tình quân - dân
 
Chiến sĩ Ban CHQS thị xã Hòa Thành giúp dân dọn vệ sinh đường giao thông nông thôn. 


Cơn mưa cuối chiều khiến một số cây hoa, cây xanh mới trồng tại tuyến đường hoa liên ấp ở xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành bị dập và ngã đổ. Khi cơn mưa vừa dứt, nhiều bà con nơi đây đã tích cực tham gia khắc phục, sửa chữa và dọn vệ sinh tuyến đường. Cẩn thận nâng từng nhành hoa nhỏ, bà Võ Thị Thủy, 65 tuổi, ở xã Long Thành Nam, vui vẻ: “Trước đây, do bà con vứt rác tùy tiện, tuyến đường này thường xuyên bị ô nhiễm, mùa khô nắng nóng, gió bụi rất khó chịu. Nay được cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã Hòa Thành giúp bà con làm tuyến đường hoa ý nghĩa, nên chúng tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm góp sức làm cho tuyến đường càng thêm sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Thực hiện chương trình CTDV đợt 1 năm 2023, trong hai tuần, Ban CHQS thị xã Hòa Thành huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng tổ chức giúp dân xây dựng, sửa chữa, dọn vệ sinh, nạo vét được hơn 42km kênh, mương nội đồng; trồng mới hơn 3.800 cây xanh; hoàn thành 6 công trình đường hoa, đường cờ Tổ quốc; cài đặt tài khoản định danh điện tử cho hơn 2.500 người dân; lắp đặt đèn năng lượng mặt trời dài hơn 300m tại các khu dân cư nghèo; xây tặng 8 căn nhà "Đại đoàn kết", nhà "Tình nghĩa quân - dân" tặng các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân; trao hơn 1.000 suất quà tặng đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn...

Thông qua những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp tuyên truyền được 148 buổi cho hơn 8.300 người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Cũng qua đó, đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động, huy động được hơn 7.800 ngày công của người dân tham gia thực hiện CTDV và các phong trào của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Kim Xuân, người theo đạo Cao Đài, ở phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, bày tỏ: “Có cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã Hòa Thành giúp dân, bà con mừng lắm. Biết căn nhà tôn tạm bợ của gia đình tôi xiêu vẹo, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành xây tặng căn nhà "Tình nghĩa quân - dân", diện tích 55m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men”. Theo Trung tá Nguyễn Hoài Thanh, Chính trị viên phó Ban CHQS thị xã Hòa Thành, kinh nghiệm thực hiện các đợt CTDV hiệu quả là đơn vị phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chuỗi hoạt động ý nghĩa, huy động nhiều nguồn lực giúp dân bằng những công trình, việc làm cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ phải tiên phong làm trước những việc khó, việc mới; đồng thời gần gũi, cùng làm với nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, vướng mắc, tập quán, văn hóa của đồng bào có đạo, từ đó đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị những nội dung, biện pháp tiến hành CTDV sát thực.

Thị xã Hòa Thành có tốc độ đô thị hóa nhanh, an ninh, trật tự, ô nhiễm môi trường khá phức tạp... Lợi dụng những khó khăn, hạn chế của địa phương, các thế lực thù địch dùng nhiều chiêu thức, thủ đoạn nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự địa bàn. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các phong trào tại một số cơ sở còn có mặt hạn chế; nhất là nhận thức về CTDV của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa sâu sắc, toàn diện nên tham gia kém hiệu quả.

Trước thực tế đó, Ban CHQS thị xã Hòa Thành chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm quán triệt, thực hiện hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng về CTDV. Định kỳ, Ban CHQS thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai các đợt làm CTDV chuyên sâu với nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa. Các cấp ủy cũng thường xuyên quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên về CTDV; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về CTDV, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư, khiếu nại, vướng mắc của người dân.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng phối hợp xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo, như: “Tổ an ninh tự quản”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”... Hằng năm, đơn vị ký kết chương trình phối hợp với các ban, ngành, tổ chức tôn giáo xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể; phát huy tốt vai trò của các chức sắc, tôn giáo, tín đồ trong CTDV; phổ biến hiệu quả nghị quyết của Đảng đến các tín đồ, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; xây dựng tình đoàn kết quân - dân gắn bó, khối đại đoàn kết toàn dân, "thế trận lòng dân" vững chắc.

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất