Thứ Tư, 29/5/2024
“Dân vận khéo” ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy
 
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tuyên truyền
về bài trừ hủ tục cho người dân xã Lao Chải.
 


Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công...”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận được đơn vị cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động cụ thể. Theo đó, hằng năm Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác vận động quần chúng, trong đó tập trung chỉ đạo các đội, trạm căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, để lựa chọn các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với thực tiễn ở địa bàn biên giới.

Thôn Lùng Chư Phùng, xã Lao Chải là nơi sinh sống của 113 hộ dân/ 625 khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông. Trước đây thôn thuộc diện khó khăn bậc nhất của xã; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khá phức tạp. Nhưng giờ đây, đời sống người dân đang đổi thay từng ngày; mọi người, mọi nhà đều sống bình yên, hầu hết các sự việc mâu thuẫn, xích mích dù to hay nhỏ, trong gia đình hay ngoài cộng đồng... đều được giải quyết một cách thấu đáo; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được người dân tiếp cận nhanh chóng, đồng thuận, nhất trí cao.

Với phương châm 3 bám (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách); 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng địa phương). Bằng những việc làm cụ thể của CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã góp phần vào sự khởi sắc của vùng đất biên cương. Đời sống đồng bào các dân tộc địa bàn 5 xã biên giới từng bước được nâng lên rõ rệt. Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Chính trị viên cho biết: Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, CBCS trong đơn vị thường xuyên bám, nắm địa bàn, tuần tra bảo vệ biên giới được phân công phụ trách. Đồng thời giúp người dân cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu cho địa phương triển khai tổ chức các phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện; xây dựng nhiều mô hình, điển hình thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương...

Không chỉ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, đơn vị còn cử cán bộ cùng với các ban, ngành đoàn thể địa phương tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích cho nhân dân. Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, mới đây, đơn vị đã tham mưu cho các xã biên giới tổ chức nhiều cuộc Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở trên địa bàn biên giới”. Thông qua hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc cần thiết phải nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng...

Có thể khẳng định, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa trong quá trình triển khai công tác “Dân vận khéo”, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã góp phần giúp đồng bào vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống mới, hướng tới ấm no và trên hết là củng cố tình đoàn kết quân - dân, tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương.

(baohagiang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất