Thứ Bảy, 13/4/2024
Vĩnh Phúc: Dân vận chính quyền góp phần củng cố niềm tin của nhân dân
 
Cán bộ bộ phận một cửa phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên) luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân 

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026.

UBND tỉnh ban hành các chỉ thị về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; phối hợp thực hiện quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cụ thể chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; triển khai các chính sách đối với người dân; tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính…

Với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm đó, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Một trong những kết quả nổi bật đạt được trong công tác dân vận chính quyền là công tác cải cách thủ tục hành chính, năm 2022, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 4/11 tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, hoàn thành việc nâng cấp chức năng kết nối, đồng bộ dữ liệu quốc gia mới về thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công của tỉnh để đăng tải công khai 1.875 thủ tục hành chính. Tỷ lệ các hồ sơ thủ tục hành chính được các cơ quan hành chính nhà nước các cấp giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt trên 95% trở lên.

Đơn cử như ở huyện Vĩnh Tường, nhiều năm nay được đánh giá đứng đầu khối các huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 96%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 75%.

Có được kết quả đó, UBND huyện đã chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ rõ thẩm quyền, trách nhiệm đến từng cá nhân và có sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng năm với đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Trong công tác dân vận chính quyền, các cấp ủy, chính quyền duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn.

Năm 2023, số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước; số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm 2,4%; tỷ lệ giải quyết các vụ việc đạt 85%.

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, nhiều tồn tại, hạn chế đang được các cấp, ngành tập trung khắc phục. Chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được nâng lên, không phát sinh các điểm nóng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn do khiếu nại, tố cáo…

Cùng với đó, các vấn đề liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân hay công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các địa phương và các ban, ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc, từ đó, phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Sự phối hợp giữa chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ hơn trong việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

(baovinhphuc.com.vn)  

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất