Thứ Sáu, 10/4/2020
Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Lâm Đồng
 
Quang cảnh buổi làm việc 

 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham gia buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc quan tâm triển khai nghiêm túc, tích cực, hiệu quả. Các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; phân công nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm của cấp ủy các cấp; phát huy, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị. Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ và các ban của cấp ủy các cấp đã chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong việc tổ chức đại hội và giải quyết đơn thư, điểm nóng ngay từ cơ sở.

Nhìn chung, qua đại hội của 2.931 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 5 tổ chức cơ sở đảng và qua theo dõi công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thì tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, nắm tình hình, phân công tổ chức đại hội được các cấp ủy chuẩn bị chu đáo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ đại hội; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo ổn định, tạo được không khí phấn khởi, lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân. Qua khảo sát, làm việc với các địa phương, đơn vị thì việc chuẩn bị dự thảo văn kiện trình đại hội đã bám sát nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, đánh giá được toàn diện, sâu sắc về sự lãnh đạo của đảng bộ trên các lĩnh vực, mở rộng và phát huy dân chủ; đề ra được những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tích cực, cụ thể, có tính khả thi cao trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị nhân sự đã chú trọng đổi mới cấp ủy, tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số… có cơ cấu hợp lý; đã tiến hành xong việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền. Một số địa phương, đơn vị đã luân chuyển, điều động, sắp xếp một số vị trí trước đại hội...

Các thành viên đoàn công tác và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã góp ý, kiến nghị một số nội dung về tiêu chí, cơ cấu nhân sự cấp ủy, công tác triển khai đại hội điểm đảng bộ cấp huyện; vấn đề dân chủ, đồng thuận trong Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt là nội dung chuẩn bị, triển khai đại hội theo quy định của Trung ương…

 
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc
 

 

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, đã đánh giá cao công tác phổ biến, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 và một số văn bản có liên quan đến đại hội Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Lâm Đồng đã cụ thể hóa các kế hoạch của Trung ương liên quan đến đại hội Đảng phù hợp với thực tế địa phương và làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Nhìn chung, công tác lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có sự chủ động, chu đáo theo quy định của Trung ương.

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Thị Mai cũng đã nhấn mạnh một số nội dung, vấn đề cần quan tâm như: Lâm Đồng cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Đảng; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và phải phát huy được dân chủ, trí tuệ, tránh qua loa, hình thức; làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội Đảng… Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cũng đã thay mặt đoàn công tác chúc cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ có kết quả tốt, sâu sắc, hiệu quả trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh và đóng góp cho đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, cũng tạo niềm tin trong hệ thống chính trị, trong cán bộ đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai cũng như các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn công tác; đồng thời, mong muốn các thành viên đoàn công tác tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để Lâm Đồng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp cũng như đại hội Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới… 

(baolamdong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi