Thứ Tư, 1/12/2021
Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023
File: Quyết định số 1059/QĐ-TTg

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi