Thứ Năm, 18/4/2019
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận Pi Năng Thị Thủy cho biết, là tỉnh có đông đồng bào các dân tộc anh em sinh sống, phần lớn là dân tộc Chăm và Raglai, những năm qua, công tác dân tộc của tỉnh Ninh Thuận được quan tâm và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, giáo dục, xây dựng nông thôn mới...

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người có uy tín của địa phương đã tham gia cùng các ngành, địa phương giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, vận động đồng bào ổn định đời sống...

Chào mừng 21 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận đang có chuyến thăm, học tập kinh nghiệm một số tỉnh phía Bắc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng được biết, qua những việc làm cụ thể, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt tại địa phương.

Bằng hành động và việc làm của mình, người có uy tín của tỉnh đã nêu tấm gương sáng trong việc tích cực vận động, giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, vận động đồng bào xây dựng nếp sống mới, xây dựng gia đình, làng bản văn hóa; giữ gìn, phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, đặc biệt trong thực hiện việc cưới, việc tang của các dân tộc.

Trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, người có uy tín của tỉnh đã gương mẫu đi đầu tham gia phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất giống cây trồng vật nuôi... Các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh thay đổi tập quán canh tác lạc hậu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương những đóng góp tích cực của người có uy tín trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc phát triển.

Phó Chủ tịch nước mong muốn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nêu gương sáng, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào cách mạng của địa phương, giáo dục con cháu và cộng đồng cùng tham gia phát triển Ninh Thuận giàu mạnh./.

Nguồn: baotintuc.vn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất