Thứ Ba, 7/2/2023
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ.

1. Trong lịch sử dựng xây đất nước, tính Nhân dân có vai trò, vị trí và tầm quan trọng luôn được khẳng định và khắc ghi. Sức mạnh của quần chúng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng quan điểm “lấy dân làm gốc” và xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, do dân và vì dân.

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng “Công an nhân dân là từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ” (Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, tr.406, Hà Nội, 2009), chính vì vậy, lực lượng Công an nhân dân trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành đã không ngừng gắn bó máu thịt với Nhân dân, luôn luôn đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân, xác định Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng bảo vệ và luôn phát huy sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Để tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc Toàn dân phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, lực lượng Công an nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực vào cuộc cùng cả hệ thống chính trị, trong đó có các lực lượng nòng cốt như Y tế và Quân đội nhằm góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch. 

2. Thời gian gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về tăng cường công tác phòng, chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt như: Thực hiện nghiêm ngặt về "khuyến cáo 5K", "chiến lược vaccine", "giãn cách xã hội", "mục tiêu kép", "ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch", "bốn tại chỗ", "một cung đường, hai điểm đến"...

Lực lượng Công an nhân dân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, địa phương tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch; bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tấm gương không quản hiểm nguy, anh dũng hy sinh, chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2021 đã có bảy đồng chí hy sinh vì sự nghiệp an ninh, trật tự, trong đó có ba đồng chí hy sinh trong quá trình thực thi công vụ về phòng chống dịch.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương trong phạm vi toàn quốc đã tăng cường, đẩy mạnh công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phòng, chống dịch, với rất nhiều loại mô hình có tên gọi khác nhau, nhưng về nội hàm đều có chung một chí hướng, trong đó nổi bật loại mô hình như: “Tổ tự quản cộng đồng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19” ở tỉnh Bắc Giang; mô hình tự quản “vùng xanh, vùng không có dịch” do Công an phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa tham mưu; mô hình “Khu phố, Tổ dân phố an toàn, không còn Covid-19” do Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh khởi xướng...

Sự ủng hộ, giúp sức, chung tay của Nhân dân đã giúp lực lượng Công an, nhất là Công an xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành những chủ trương, biện pháp giải quyết ổn định các vụ việc về an ninh, trật tự phát sinh ngay từ cơ sở; quản lý chặt chẽ công tác nắm hộ, nắm người, di biến động của các loại đối tượng, người nhập cư trái phép, người dân trở về từ vùng tâm dịch... Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về ANTT, phòng chống đại dịch và thực hiện “mục tiêu kép” hiệu quả thiết thực.

3. Dự báo trong thời gian tới, tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, mang nhiều tiềm ẩn và hệ lụy. Bộ Chính trị đã có kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường phòng, chống dịch. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch; đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã phát động phong trào “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19, lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm như: (1) Tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân để chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân trong bối cảnh dịch phức tạp, giãn cách xã hội, cách ly kéo dài; tham mưu, đề xuất chính sách, biện pháp hỗ trợ kịp thời những người có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, nhằm yên ổn lòng dân; tham mưu, đề xuất việc quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phòng chống dịch; kịp thời động viên, khen thưởng và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người thi hành công vụ, người dân bị thương, hy sinh, bị thiệt hại về tài sản trong khi tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, tham gia phòng, chống dịch.

(2) Làm tốt công tác dân vận, tăng cường tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân ở các vùng có dịch thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch; hạn chế người dân từ vùng tâm dịch di cư tự do, dễ dẫn đến lây lan dịch ra cộng đồng; chủ động tuyên truyền thấu hiểu đối với những người dân, người lao động trong các khu tập trung đông người thực sự cảnh giác trước những tình huống nhạy cảm dễ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động lôi kéo vào các hành vi vi phạm, đồng thời chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, chung tay phòng chống dịch, phát hiện, tố giác đối với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm khác có liên quan đến ANTT và phòng chống dịch.

(3) Tiếp tục phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp Nhân dân khi đất nước đang ở giai đoạn khó khăn do đại dịch với bao tiềm ẩn và hệ lụy; tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, tính tự lực, tự cường, tự tôn của dân tộc, “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bỏ lại phía sau”, bằng những việc làm thiết thực trong điều kiện có thể giúp nhau trong thời gian giãn cách; nương tựa, cậy nhờ vào nhau về nơi ăn, chốn ở; miễn giảm tiền thuê trọ; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hỗ trợ thuốc men khi cần trợ giúp; vận động “F0” đã khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng.

(4) Lực lượng Công an nhân dân hơn lúc nào hết, cần phải đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, Ngành Y tế thực sự xứng đáng là lực lượng tuyến đầu về phòng chống dịch, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với mục tiêu “kiên quyết giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ, tiến tới chặn đứng, đẩy lùi, chiến thắng hoàn toàn đại dịch Covid-19 trong tương lai không xa”.

(5) Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, bằng những việc làm thiết thực, đậm tính nhân văn sâu sắc, thực sự thấm nhuần phương châm: “Nghe dân nói, nói dân nghe; Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, bắt đầu từ những việc làm thường ngày của cán bộ chiến sĩ, mặc dù là nhỏ hay lớn, nhưng cũng sẽ tô thêm mối quan hệ máu thịt với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện các mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Đồng chí TRẦN QUỐC TỎ - Thứ trưởng Bộ Công an 

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác