Thứ Hai, 13/7/2020
Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nội dung Kết luận

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác