Thứ Sáu, 22/10/2021

Quảng Bình: Đổi mới thực chất, toàn diện công tác dân vận ở vùng đồng bào có tôn giáo

            
Trần Thắng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN