Thứ Năm, 18/7/2019
Vận động người nghèo có ý chí phấn đấu vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững

 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Hữu Hiệp trao phương tiện xe gắn máy
 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Triệu Lệ Khánh cho biết: mục đích của việc phối hợp này nhằm tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo nhằm chuyển biến nhận thức trong việc giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tránh tâm lý trông chờ ỷ lại; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020. Đồng thời phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ xã hội của các đoàn thể chính trị, xã hội; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ trực tiếp theo nội dung, địa chỉ của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; phát huy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên hộ nghèo, hộ cận nghèo; giới thiệu hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi để thanh niên lập nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề; hướng dẫn kiến thức, kỹ thuật tổ chức sản xuất, kỹ thuật dịch vụ nghiên cứu phổ biến, triển khai con giống, cây giống mới…

Ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị, xã hội của TP thực hiện việc ký kết liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị Hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, dân tộc, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng TP ngày càng có “chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


 Các đơn vị thực hiện lễ ký kết

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện có hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững” của TP giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó chú ý đến tỷ lệ giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo chương trình mục tiêu đã đề ra, xây dựng những nội dung chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian tới thiết thực, hiệu quả phù hợp tình hình của từng hộ gia đình, để giúp người nghèo có công việc ổn định, thoát nghèo bền vững. Cần chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người nghèo có ý chí phấn đấu vượt khó, vươn lên để sớm thoát nghèo bền vững.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các tổ chức chính trị, xã hội TP thực hiện ký kết kế hoạch liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững và trao tặng 100 phương tiện sinh kế cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 930 triệu đồng do Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ./.

Nguồn: thanhuytphcm.vn, ngày 8/9/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất