Thứ Năm, 21/11/2019
Phú Giáo (Bình Dương): Hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

 Lực lượng vũ trang tham gia thi công tuyến đường bê tông
tại ấp 3, xã Tân Hiệp (Phú Giáo, BÌnh Dương)

Tập trung chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phú Giáo, cho biết nhằm nâng cao hiệu quả trong CTDV, nhất là đẩy mạnh CTDV, hướng về cơ sở, Huyện ủy Phú Giáo đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, chính quyền và các ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện triển khai quán triệt, thực hiện tốt nội dung các văn bản, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về việc thực hiện CTDV; trong đó chú trọng thực hiện Kết luận số 03-KL/TW này 15-6-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/ TW của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”; Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 “Về đổi mới công tác tập hợp, vận động quần chúng”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTDV đối với các cấp ủy, chính quyền bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo chính quyền trong thực hiện CTDV, trong các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều đưa ra các nội dung, chỉ tiêu cụ thể về công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... để lãnh đạo triển khai thực hiện. Hàng tháng, hàng quý Huyện ủy đều tổ chức giao ban CTDV để kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; qua đó có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện CTDV có hiệu quả, sát với tình hình của địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện sự hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy Phú Giáo đã ban hành công văn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thu đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy ban hành kế hoạch về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020 trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn nhằm nâng cao vai trò của công tác vận động quần chúng nhân dân.

Chú trọng dân vận chính quyền

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Ngân, song song với việc đẩy mạnh thực hiện CTDV của Đảng; trong thực hiện CTDV chính quyền, Huyện ủy còn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 25, Hội nghị Trung ương 7, khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới” và Quyết định 163 của Huyện ủy ngày 11-11-2010 “Về quy chế CTDV của hệ thống chính trị huyện”; từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn trong huyện. Mỗi tập thể, cá nhân trong hệ thống cơ quan công quyền huyện đều ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân.

Việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội được chính quyền các cấp triển khai đầy đủ và bảo đảm theo quy định của pháp luật. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Hàng năm UBND huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho các cơ quan hành chính cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

Đến nay, huyện đã đồng bộ hóa tất cả các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành chính; trong đó tập trung thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà TTHC theo yêu cầu; cập nhật và áp dụng thực hiện 296 TTHC cấp huyện, 130 TTHC cấp xã. Nhiều lĩnh vực của công tác cải cách hành chính đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bộ phân một cửa của huyện đến các xã, thị trấn đã áp dụng thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”; từng bước hiện đại hóa nền hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, thực hiện chữ ký số, bấm số tự động tại các bộ phận “một cửa”; áp dụng việc đánh giá chỉ số hài lòng của người dân tại bộ phận “một cửa”...

Qua thực hiện CTDV và đổi mới CTDV trong tình hình mới, huyện Phú Giáo đã triển khai xây dựng được hơn 70 mô hình dân vận khéo thiết thực trên các lĩnh vực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt, nhờ gắn CTDV với xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2018, toàn huyện có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Người dân đã hiến đất, góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn… với tổng nguồn vốn hơn 3.325 tỷ đồng; hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động, tu sửa, dặm vá, nâng cấp, nạo vét hàng trăm km đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngân cho biết CTDV của huyện Phú Giáo thời gian qua đã tạo những bước chuyển biến tích cực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng giàu đẹp.../.

(baobinhduong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi