Thứ Năm, 20/2/2020
Sơn La: Ban Dân vận Tỉnh ủy: Sơ kết chương trình phối hợp công tác với LLVT giai đoạn 2016-2021

 Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác dân vận

giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với LLVT tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2021

Thời gian qua, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt. Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng và duy trì các mô hình “Dân vận khéo”; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới; giúp đỡ làm nhà “Đại đoàn kết”, mái ấm cho người nghèo ở biên giới; ổn định đời sống đồng bào vùng TĐC thủy điện Sơn La, các bản vùng cao, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thường xuyên trao đổi thông tin, duy trì báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm và đột xuất về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tổng hợp báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai công tác dân vận...  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chá A Của đề nghị trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban Dân vận các cấp và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp; chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tư tưởng của nhân dân, tình hình khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, vùng cao, biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, chiến sỹ lực lượng vũ trang có năng lực, trình độ, kỹ năng “dân vận khéo” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; định kỳ tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận và nội dung chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.../.


(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi