Thứ Ba, 7/7/2020
Lai Châu: Năm dân vận chính quyền 2019 sâu sát, thiết thực
 
Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với
 đại diện các hiệp hội, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bên lề Diễn đàn


Tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc

Đồng chí Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức. Tiếp tục được Ban Dân vận Trung ương lựa chọn chủ đề “Năm dân vận chính quyền”. Sở Nội vụ chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền ngay từ đầu năm. Trong đó, tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng và hoàn thành các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Tỉnh tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các dự án đầu tư cụ thể, tăng cường thực hiện giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chủ động, đổi mới việc tiếp cận, vận động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh; phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam tổ chức Hội nghị tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại tỉnh; tổ chức “Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp” nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đang triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường tiếp xúc, làm việc với nhiều nhà đầu tư như: Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam, Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc, Tập đoàn FLC, Quế Lâm, Công ty Mitsubishi, Công ty Nafood Tây Bắc, Hiệp hội Mắc ca Lai Châu. Cấp chủ trương đầu tư cho 15 dự án với vốn đăng ký 5.210 tỷ đồng, tăng 3 dự án so với cùng kỳ năm 2018. Thực hiện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án.

Các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền, giải thích, giải quyết kịp thời đơn, thư, kiến nghị của Nhân dân. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Uyên đã tổ chức 2 Hội nghị đối thoại giữa phụ nữ với người đứng đầu ngành Y tế, các cơ quan liên quan của huyện đến công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn và xã Pắc Ta, Trung Đồng.

Bà Lương Thị Diệp - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Uyên khẳng định: Tại các Hội nghị, đơn vị lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của hội viên, phụ nữ như: bảo hiểm y tế, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, bạo lực gia đình, tảo hôn, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế... Có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan tham gia phối hợp thực hiện. Hiệu quả rõ nét là thông qua Hội nghị, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, giải thích để chị em hiểu và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Chính quyền cũng có thêm những thông tin về công tác chỉ đạo hoạt động các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Một trong những yêu cầu trọng tâm được tỉnh xác định nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần phục vụ Nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 6 kế hoạch, 6 quyết định, 1 báo cáo, 2 công văn chỉ đạo; đang hoàn thiện và triển khai thực hiện mô hình Trug tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Thử nghiệm Hệ thống một cửa điện tử liên thông 4 cấp VNPT-iGate (tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước theo cơ chế một cửa; được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây với khả năng lưu trữ lớn và độ an toàn, bảo mật cao nhờ chức năng mật khẩu xác thực một lần OTP); đảm bảo 100% các cơ quan hành chính thực hiện một cửa điện tử. 

Tỉnh đã công bố, công khai 82 danh mục thủ tục hành chính và đăng tải công khai dữ liệu thủ tục hành chính và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính. Trong đó, 80 danh mục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cấp tỉnh: 27 danh mục ban hành mới, 16 danh mục được sửa đổi, bổ sung, 17 danh mục thay thế và 71 danh mục bị thay thế, bãi bỏ huỷ công khai; cấp huyện: 9 danh mục ban hành mới, 6 danh mục được sửa đổi, bổ sung, 2 danh mục thay thế và 2 danh mục bị thay thế, bãi bỏ huỷ công khai; cấp xã: 3 danh mục ban hành mới và 2 danh mục bị thay thế, bãi bỏ huỷ công khai. 2 danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (cấp tỉnh: 2 danh mục thay thế và 3 danh mục bị thay thế bãi bỏ, huỷ công khai).

Cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) - các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, cắt giảm các quy định pháp luật. Theo đó, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện, thành phố nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo văn bản mới được ban hành không chứa quy định, yêu cầu không cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tài chính nỗ lực rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh ban hành có quy định về phí, lệ phí mà các doanh nghiệp đang phải thực hiện, phát hiện các quy định gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tham mưu, đề xuất phương án giảm phí, lệ phí không phù hợp với quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã thiết lập và duy trì hoạt động của Diễn đàn “Công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan Nhà nước trả lời”; thành lập và công khai đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp. Đồng thời, duy trì tiếp công dân định kỳ nhằm giải quyết những bức xúc của Nhân dân, tăng cường nắm tình hình của thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố. Kết quả bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của cộng đồng các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới cũng như nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đào tạo nghề, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tuyến biên giới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, địa phương tập trung thực hiện chuyển đổi 998ha ngô, lúa nương sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như: chuối, chè, quế, mắc ca, sa nhân, nghệ. Triển khai đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp với 69 tấn giống lúa thuần, 61 tấn giống ngô lai, 47 tấn vôi cải tại ruộng. Rà soát, xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Vừa qua, UBND tỉnh và Hiệp hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, Công ty TNHH Phú Thái Holdings (Hà Nội) ký nội dung hợp tác triển khai dự án sâm trên địa bàn tỉnh nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng kém hiệu quả để phát triển dược liệu tập trung hàng hóa. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,5%, cao hơn mức tăng so với cùng kỳ 2018 là 3,92%.

Khu vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục đạt đốc độ tăng trưởng cao. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 950 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Giải quyết việc làm mới cho 4.132 lao động (đạt 57% kế hoạch), trong đó đưa 70 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngài; tổ chức đào tạo nghề cho 2.800 lao động. Chế độ chính sách cho đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội thực hiện kịp thời theo quy định; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo.

Chất lượng giáo dục nâng lên; công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực; hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mừng xuân diễn ra sôi nổi. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Với những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm khẳng định công tác dân vận chính quyền đã thực sự đi vào chiều sâu. Đặc biệt, trách nhiệm của cán bộ, viên chức thực hiện công vụ theo hướng gần dân, sát dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề chính đáng mà người dân yêu cầu. Thể hiện rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

baolaichau.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi