Thứ Năm, 13/6/2024
Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Tiếp tục Kỳ họp thứ Bảy, chiều ngày 20/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Với 475/475 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết, bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư phụ trách Đảng Đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội) giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XV. 

 
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức 


Đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. 

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội Khóa XV đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; khẳng định, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước. Đồng thời, trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cảm ơn các đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; các nước, các tổ chức, cá nhân bạn bè quốc tế đã giúp đỡ, chia sẻ để đất nước Việt Nam ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào, mình cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình.

Nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

"Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tôi xác định phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các nhân sỹ, trí thức, bạn bè quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để Chủ tịch Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
 

 

Ngay sau phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. 

(daibieunhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất