Thứ Năm, 20/1/2022

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó với lợi ích của nhân dân - cơ sở quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới

            
Hà Thị Khiết
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN