Thứ Sáu, 22/10/2021

Tuyên Quang: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

           
Nguyễn Hưng Vượng
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN