Chủ Nhật, 15/12/2019
Phú Thọ: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân
 
Xưởng bóc gỗ của gia đình anh Phạm Ngọc Cường khu 5, xã Tây Cốc tạo việc làm
ổn định cho nhiều lao động ở địa phương 


Để thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, Huyện ủy Đoan Hùng đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quán triệt, phổ biến thực hiện nội dung của Kết luận số 62,  trong đó, chú trọng tuyên truyền phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể gắn với tình hình thực tiễn của huyện, chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện và đưa nội dung thực hiện Kết luận số 62 vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đối với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Thông qua đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. MTTQ, các đoàn thể  huyện Đoan Hùng đã huy động hơn 4.500 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới hơn 770 nhà đại đoàn kết cho người nghèo; vận động  hội viên, nông dân hiến trên 9,5ha đất, gần 40.000 ngày công lao động góp phần đưa 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có trên 10.000 hộ nghèo, cận nghèo được tổ chức Hội LHPN giúp đỡ; hỗ trợ 23 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì quản lý hiệu quả hơn 100 tuyến “Đoạn đường tự quản”, “Thắp sáng đường quê”…

Cũng như huyện Đoan Hùng, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt Kết luận số 62 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, điển hình như xã Sơn Vy, huyện Lâm Thao đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, nhiều phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Đồng chí Bùi Văn Hào - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Vi cho biết, thực hiện Kết luận số 62, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa nội dung, phương thức hoạt động bằng việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ xã đã cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động phù hợp với từng địa bàn khu dân cư; gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các đề án, chương trình của xã. Vận động nhân dân duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; thực hiện nếp sống văn minh; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khôi phục, mở rộng ngành nghề, làng nghề truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế cao; thành lập phát huy hiệu quả 18 tổ tự quản và các câu lạc bộ của các tổ chức thành viên về bảo vệ môi trường ở khu dân cư; vận động nhân dân hỗ trợ 3 gia đình làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 6 gia đình sửa chữa nhà ở với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn thể còn hỗ trợ giống, vốn để đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thông qua đó giúp đỡ nhiều hộ nghèo bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội và chương trình giảm nghèo của xã. Hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn trên 2%.

Phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được tăng cường, phát huy và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai với nhiều cách làm hiệu quả gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Cùng với đó, việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.800 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước; trên 87,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 86,5% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; có 88 xã và 151 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm có gần 90.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; có trên 8.000 công trình, phần việc thanh niên các cấp; vận động, quyên góp sửa chữa, xây mới 95 nhà nhân ái, 14 nhà bán trú dân nuôi, trường đẹp cho em; xóa nghèo cho gần 20.000 gia đình hội viên; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 1.800 gia đình hội viên CCB gặp khó khăn về nhà ở. MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp triển khai Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã vận động các nguồn lực xóa trên 12.000 nhà tạm cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 274 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả, vai trò làm chủ của nhân dân, tiếp tục thực hiện kết  luận số 62, trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới hoạt động của tổ chức ở từng cấp, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở và trong các loại hình, khắc phục tính đơn điệu trong sinh hoạt. Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên. Nhân rộng những mô hình hoạt động tốt, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời để có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút, tập hợp được đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị với MTTQ và từng đoàn thể cùng cấp; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

(baophutho.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi